Przejdź do treści
x
Logo programu Czyste Powietrze: biały domek na niebieskim tle, napis: Czyste powietrze - zdrowy wybór

Ostatnia szansa dla gmin na dodatkowe środki finansowe!

Do 15 września 2021 pomorskie gminy mogą zgłaszać chęć podpisania z nami porozumienia w sprawie wspólnej realizacji programu Czyste Powietrze. Gminy, które podpiszą z nami takie porozumienie, będą mogły skorzystać ze specjalnego pakietu korzyści. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej po raz ostatni, jednostkom samorządu terytorialnego, które dotychczas tego nie zrobiły, umożliwia takie rozwiązanie.

2 000 – dotychczas tyle gmin w całej Polsce przystąpiło do programu Czyste Powietrze. W województwie pomorskim – 110 jednostek samorządu terytorialnego, z czego 103 gminy zdecydowały się na utworzenie i prowadzenie punktów konsultacyjno – informacyjnych dla mieszkańców.  

Gminy, które podpiszą z nami porozumienia o współpracy, mogą liczyć na szereg bonusów. Na polskie samorządy czeka w sumie 100 milionów zł na działania dotyczące programu Czyste Powietrze.

Otrzymują one wsparcie finansowe na utworzenie oraz funkcjonowanie punktów informacyjno – konsultacyjnych (do 30 000 zł).

Obowiązują ich nowe stawki za złożenie wniosku o dofinansowanie z terenu gminy (150 zł przy podwyższonym poziomie dofinansowania i 50 zł przy podstawowym).

16 milionów zł – tyle wynosi ogólnopolski budżet premii dla gmin, które wykażą się największą aktywnością w programie.

 

Pomorska gmina, które zdecyduje się podpisać z nami porozumienie, wystarczy, że pisemnie nas o tym poinformuje. Zgłoszenia należy wysyłać na adresy: miroslawa.cymanowska@wfos.gdansk.pl lub czystepowietrze@wfos.gdansk.pl

Nowe aneksy i porozumienia zawierane będą do 30 września 2021.

 

Im więcej gmin przystąpi do programu Czyste Powietrze, tym mieszkańcy będą mieli łatwiejszy dostęp do oferty, której celem jest poprawa jakości powietrza w regionie. A to jest możliwe poprzez likwidację starych kopciuchów i zastąpienie ich nowoczesnymi źródłami ciepła.

Więcej informacji znajduje się tutaj.