Przejdź do treści
x
logo programu czyste powietrze

Przedłużenie terminu dla gmin!

Do 15 czerwca 2021 gminy mogą zgłaszać chęć podpisania porozumienia z WFOŚiGW w Gdańsku w sprawie wspólnej realizacji programu Czyste Powietrze.

Gminy, które już przystąpiły do programu Czyste Powietrze, czyli podpisały porozumienia, nie muszą dokonywać zgłoszenia. Otrzymają od nas propozycję aneksu.

Nowe porozumienia i aneksy zawierane będą do 15 lipca 2021.   

Zgłoszenia należy wysyłać na adresy: miroslawa.cymanowska@wfos.gdansk.pl lub czystepowietrze@wfos.gdansk.pl

 

Więcej informacji:

Wfos.gdansk.pl

Czystepowietrze.gov.pl (zakładka Dla gmin)

Tel 22 340 40 90 (ogólnopolska infolinia dla gmin)