Przejdź do treści
x
Logo programu Czyste Powietrze: biały domek na niebieskim tle, napis: Czyste powietrze - zdrowy wybór

Zmiany w programie Czyste Powietrze

1 lipca 2021 weszła w życie nowa wersja programu Czyste Powietrze. Wprowadzone zostały trzy ważne zmiany: wycofanie dotacji na kotły węglowe (od 01.01.2022), zwiększenie progów dochodowych w drugiej części programu, poszerzenie listy urządzeń do dofinansowania o kotły na pellet o podwyższonym standardzie. Program uzupełniony też został o zapisy dotyczące ścieżki bankowej.  

TRZY WAŻNE ZMIANY W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE

Zakup i montaż kotła na węgiel będą możliwe tylko do końca bieżącego roku. Wniosek o dofinansowanie należy zatem złożyć do 31 grudnia 2021 (konieczne jest wystawienie faktury lub równoważnego dokumentu księgowego z datą do 31 grudnia 2021). Od 1 stycznia 2022 nie będzie już można składać wniosków o dotacje na kotły węglowe.

Zwiększone zostają progi dochodowe w drugiej części programu, czyli w podwyższonym poziomie dofinansowania. W przypadku gospodarstw wieloosobowych próg ten wynosi do 1 564 zł przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę, a dla gospodarstw jednoosobowych do 2 189 zł.

Możliwe jest ubieganie się o większe niż dotychczas wsparcie na zakup i montaż kotła na pellet o podwyższonym standardzie. Dotacja może wynieść do 9 000 zł (nie więcej niż 45% faktycznie poniesionych kosztów) przy podstawowym poziomie dofinansowania oraz do 12 000 zł (nie więcej niż 60% kosztów) przy podwyższonym poziomie dotacji.

CO JESZCZE W CZYSTYM POWIETRZU?

Zapowiadana ścieżka bankowa, czyli nabór wniosków o dofinansowanie w bankach na dotacje przeznaczone na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego, ma ruszyć jeszcze w lipcu tego roku. Informacje o bankach, które będą udzielały kredytów i w których będzie można złożyć wniosek o dotację pojawią się na stronie www.czystepowietrze.gov.pl

 

Część warunków dofinansowania dla ścieżki bankowej jest inna niż ta realizowana za pośrednictwem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Najważniejsze zmiany:

- rozpoczęcie przedsięwzięcia:

W przypadku wniosków składanych w WFOŚiGW w Gdańsku – do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. W przypadku banków – od daty złożenia wniosku.

- okres realizacji inwestycji:

WFOŚiGW w Gdańsku: 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Bank: 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

- rozliczenie wniosku:

WFOŚiGW w Gdańsku: maksymalnie w trzech częściach

Bank: rozliczenie całości po zakończeniu przedsięwzięcia.

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach drugiej części  programu Czyste Powietrze, pracuje nad uruchomieniem modułu pożyczek dla gmin, jako uzupełnieniem finansowania dla beneficjentów.

 

Zmiany w programie Czyste Powietrze od 1 lipca 2021

 

Zmiany w programie Czyste Powietrze od 1 lipca 2021

 

Zmiany w programie Czyste Powietrze od 1 lipca 2021

The website encountered an unexpected error. Please try again later.