Przejdź do treści
x

Zamówienia publiczne


Jeżeli poszukujecie Państwo informacji jeszcze starszych zachęcamy do odwiedzenia archiwalnych wersji stron WFOŚ pod adresem: https://arch1.wfos.gdansk.pl


Lista ogłoszeń związanych z zamówieniami

Zapytanie ofertowe nr ZP.231.POIŚ.008.2021 z dnia 19.05.2021 r.

Dotyczy: Sukcesywna dostawa papieru kserograficznego, artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Zapytanie ofertowe nr 2021-1745-48798 z dnia 18.05.2021 r.

Dotyczy: Zakup, dostawa i montaż mebli biurowych (systemowych i na wymiar), w tym szaf i regałów, kontenerków biurowych oraz krzeseł obrotowych.

zapytanie ofertowe nr ZP.231.POIŚ.003.2021 z dnia 27.04.2021r.

Dotyczy: Druk materiałów informacyjno-promocyjnych (315 szt. plakatów) wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego, w ramach projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

Zapytanie ofertowe nr ZP.231.RPO.002.2021 z dnia 12.04.2021 r.

Dotyczy: Przygotowanie projektu graficznego oraz publikacja artykułu sponsorowanego w prasie o zasięgu regionalnym w województwie pomorskim

Zapytanie ofertowe nr ZP.231.RPO.001.2021 z dnia 24.03.2021 r.

Dotyczy: Ocena stanu zachowania stanowisk brzozy niskiej i iglicy małej w rezerwacie przyrody „Mętne”

Ogłoszenie o zamówieniu nr 769813-N-2020 z dnia 21.12.2020 r.

Dotyczy: Usunięcie drzew oraz nalotów, podszytów i podrostów gatunków konkurencyjnych dla cisa w rezerwacie przyrody „Cisy nad Czerską Strugą” w ramach projektu „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza”

Zapytanie ofertowe nr ZP.231.POIŚ.016.2020 z dnia 15.12.2020 r.

Dotyczy: Dostawa do siedziby Zamawiającego mebli biurowych wraz z ich montażem.

Zapytanie ofertowe nr ZP.230.039.2020 z dnia 8.12.2020r.

Dotyczy: Dostawa serwera i macierzy dyskowej z oprogramowaniem oraz kompletem okablowania

Zapytanie ofertowe nr PEE.231.RPO.007.2020 z dnia 27.11.2020 r.

Dotyczy: Przygotowanie projektu graficznego oraz publikacja artykułu sponsorowanego w prasie o zasięgu regionalnym w województwie pomorskim

Ogłoszenie o zamówieniu nr 613498-N-2020 z dnia 2020-11-20

Dotyczy: Świadczenie usługi kompleksowych prac porządkowych w latach 2021-2022 w zakresie stałego utrzymania czystości pomieszczeń biurowych w dwóch siedzibach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Zapytanie ofertowe nr ZP.230.032.2020 z dnia 15 listopada 2020r (ogłoszenie na usługę społeczną)

Dotyczy: Ochrona mienia i terenu wokół siedziby WFOŚiGW w Gdańsku przy ul. Rybaki Górne 8 w terminie od 01.01.2021 – 31.12.2022.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 608222-N-2020 z 9.11.2020r.

Dotyczy: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz dostawa (najem) wielofunkcyjnego urządzenia z funkcją drukarki, kopiarki i skanera, wolnostojącego z podstawą do swobodnego przemieszczania wraz z systemem autoryzacji i bilingu użytkowników, na potrzeby Zamawiającego na okres 36 miesięcy.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 605801-N-2020 z dnia 03.11.2020r.

Dotyczy: Świadczenie usług kontroli terenowych (wizytacji końcowych) zrealizowanych przedsięwzięć Beneficjentów Programu Priorytetowego Czyste Powietrze na obszarze województwa pomorskiego polegających na potwierdzeniu zgodności zakresu rzeczowego wykonanych robót z umową Beneficjenta.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 604120-N-2020 z dnia 29.10.2020 r.

Dotyczy: Usunięcie drzew (w tym nalotów, podszytów i podrostów) konkurencyjnych dla cisa w rezerwacie przyrody „Cisy w Czarnem” w ramach projektu „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza”

Ogłoszenie o zamówieniu nr 601302-N-2020 z dnia 22.10.2020 r.

Dotyczy: Budowa nowych ogrodzeń w rezerwatach przyrody „Cisy w Czarnem” oraz „Choczewskie Cisy” w ramach projektu „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza”