Przejdź do treści
x

Zapytanie ofertowe nr PEE.231.RPO.006.2020 z dnia 02.09.2020 r.

Dotyczy:
Opracowanie dokumentacji projektowej i technicznej ogrodzenia w rezerwacie przyrody „Cisy w Czarnem” oraz ogrodzenia w rezerwacie przyrody „Choczewskie Cisy” wraz z kosztorysami inwestorskimi, w ramach projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza”
Rodzaj ogłoszenia:
Zapytanie ofertowe
Data publikacji zamówienia:
02.09.2020