od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Informacja o rozpoczęciu przyjmowania wniosków państwowych jednostek budżetowych o przekazanie środków dot. zadań realizowanych od 2023 roku

Logo WFOŚiGW w Gdańsku

Informacja o rozpoczęciu przyjmowania wniosków państwowych jednostek budżetowych o przekazanie środków dot. zadań realizowanych od 2023 roku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje o rozpoczęciu przyjmowania wniosków państwowych jednostek budżetowych o przekazanie środków za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa na realizację od 2023 roku zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na obszarze województwa pomorskiego. Wniosek należy złożyć do 28 lutego 2022 roku. Wzory wniosku o symbolu w/2021_maj i załączników należy pobrać ze strony internetowej Funduszu w zakładce Fundusze krajowe > Nabór ogólny.

 

Wnioski przyjmowane są bezpośrednio w siedzibie Funduszu lub za pośrednictwem poczty pod adresem: ul. Rybaki Górne 8, 80-861 Gdańsk. Za termin złożenia wniosku w wersji papierowej uznaje się datę wpływu wniosku do Funduszu. Dopuszcza się również złożenie wniosku na skrzynkę podawczą Funduszu na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP) po opatrzeniu wymaganych dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym. W takim wypadku o zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data wysłania wniosku na skrzynkę podawczą Funduszu, o której mowa powyżej.

 

Udzielanie dofinansowania państwowym jednostkom budżetowym na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku następuje zgodnie z:

  • ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.),
  • przepisami wykonawczymi do ww. ustawy, w szczególności przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 roku w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 226, poz. 1479 ze zm.).
Previous Ogłoszenie nr WFOŚ-110-I/(1/2022)
logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.