od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Kartuzy w programie Ciepłe Mieszkanie

Kartuzy w programie Ciepłe Mieszkanie

12,7 mln zł – takie środki trafią do Kartuz z programu Ciepłe Mieszkanie. Przeznaczone zostaną na wymianę tzw. kopciuchów i poprawę efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych. Emisja dwutlenku węgla rocznie obniży się o 17 000 ton. W Urzędzie Miejskim w Kartuzach podpisana została umowa o dofinansowanie pomiędzy gminą a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Nieefektywne źródła ciepła wymienione zostaną w 500 lokalach mieszkalnych w kartuskich budynkach wielorodzinnych. Zmniejszy się emisja dwutlenku węgla. Mniejsza będzie emisja także pyłów
i benzo(a)pirenu. 

Poprawi się jakość powietrza w Kartuzach. A to dla nas wszystkich bardzo dobra informacja. Kartuzy to piękne miasto, przyciągające dużo turystów, położone w niezwykłym miejscu, otoczone jeziorami
i lasami. Dookoła jest sporo ścieżek pieszych i rowerowych. Wiele osób wyrusza stąd w kierunku Kaszub. To ważne, aby w takiej miejscowości można było oddychać czystym powietrzem. W programie Ciepłe Mieszkanie dofinansowanie otrzyma ponad 50 pomorskich gmin. To bardzo cieszy, gdyż w każdej z nich lepsza będzie jakość powietrza. Jesteśmy jednym z liderów w Polsce pod względem wykorzystania środków w Ciepłym Mieszkaniu
– powiedział Szymon Gajda – prezes WFOŚiGW w Gdańsku.

Kartuzy od lat podejmują szereg działań, których celem jest poprawa jakości powietrza. To jedna
z najaktywniejszych gmin w Polsce pod tym względem. Wśród pomorskich gmin wiedzie prym
w programie Czyste Powietrze. To właśnie z Kartuz wpłynęło najwięcej wniosków do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Jestem niezmiernie zadowolony, że gmina Kartuzy otrzymała dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej w tak znaczącej kwocie. Od wielu lat podejmujemy inicjatywy na rzecz ograniczenia niskiej emisji, ze szczególnym naciskiem na wymianę źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych. Uruchomienie programu, który umożliwia przyznanie pomocy finansowej dla wymiany źródeł ciepła w zabudowie wielolokalowej jest doskonałym uzupełnieniem obecnej oferty Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku i naszych działań na szczeblu lokalnym oraz wpisuje się w politykę ekologiczną naszej gminy – stwierdził Mieczysław Gołuński – burmistrz Kartuz.

Celem Ciepłego Mieszkania jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie pyłów i gazów cieplarnianych poprzez likwidację nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe oraz poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych.

Od lat konsekwentnie dążymy do poprawy warunków życia mieszkańców. Robimy to wdrażając kolejne programy i co ważne podkreślenia w porozumieniu z różnymi środowiskami i organizacjami społecznymi. Cel jest bowiem wspólny – na  mapie kraju zmniejszyć liczbę miast  i miejscowości z zanieczyszczonym powietrzem. Dofinansowanie w programie Ciepłe Mieszkanie to uzupełnienie oferty względem wdrażanego już od 2018 roku programu Czyste Powietrze i kolejny krok w dobrym kierunku. Dziękuję tym samorządom, które już się do programu przyłączyły. Pomorzanie chętnie korzystają z takiej formy uzyskania bezzwrotnych dotacji, czego dowodem jest podpisywana dziś przez gminę Kartuzy i WFOŚiGW w Gdańsku umowa na kwotę 12,75 mln zł. Pozwoli ona zrealizować inwestycje aż w 500 lokalach mieszkalnych. To największa umowa podpisywana w ramach województwa pomorskiego i jedna z największych w Polsce! Łącznie do pomorskich gmin w ramach Ciepłego Mieszkania trafi 79 mln zł – tłumaczy wojewoda pomorski Dariusz Drelich 

Wysokość dotacji przypadająca na jeden lokal mieszkalny zależy od dochodów beneficjenta
lub członków jego gospodarstwa domowego i wynosi od 15 000 do 37 500 zł.

Środki na zadania rozdzielają gminy na podstawie zgłoszeń mieszkańców.

Program realizowany będzie do 2026 roku. 

Previous <strong>Już czas na przywrócenie mokradeł. Światowy Dzień Obszarów Wodno-Błotnych</strong>
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.