od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Konkurs edukacja ekologiczna

Aktualne nabory:

O programie

Dofinansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej, których celem jest podnoszenie świadomości ekologicznej, aktywizacja społeczna, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa.  

Dla kogo?

Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej – działania i kampanie edukacyjne

 • jednostek samorządu terytorialnego, ich stowarzyszeń i związków oraz ich jednostek organizacyjnych prowadzących działalność edukacyjną;
 • uczelni wyższych;
 • instytutów badawczych;
 • organizacji pozarządowych;
 • producentów audycji radiowych;
 • grup medialnych, domów mediowych, agencji kreatywnych;
 • parków krajobrazowych;
 • parków narodowych;
 • Lasów Państwowych i ich jednostek organizacyjnych;
 • muzeów państwowych.

Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej – sale i wiaty edukacyjne

 • jednostek samorządu terytorialnego, ich stowarzyszeń i związków oraz ich jednostek organizacyjnych prowadzących działalność edukacyjną;
 • uczelni wyższych;
 • organizacji pozarządowych;
 • producentów audycji radiowych;
 • parków krajobrazowych;
 • parków narodowych;
 • Lasów Państwowych i ich jednostek organizacyjnych;
 • muzeów państwowych.

Co obejmuje dofinansowanie?

Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej – działania i kampanie edukacyjne

Warsztaty, szkolenia, szkolenia e-learningowe, zajęcia w terenie, konferencje i seminaria, wydarzenia edukacyjne, programy i kampanie edukacyjne, konkursy, filmy, spoty, audycje radiowe, telewizyjne i internetowe, prasa i publikacje prasowe, pomoce dydaktyczne, infrastruktura terenowa.

Tematyka przedsięwzięć:

Zrównoważony rozwój, ochrona środowiska i gospodarka wodna, odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna, niskoemisyjny transport, przeciwdziałanie emisjom.

Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej – sale i wiaty edukacyjne

Sale i wiaty edukacyjne

Tematyka przedsięwzięć: Zrównoważony rozwój, ochrona środowiska i gospodarka wodna, odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna, niskoemisyjny transport.

Forma dofinansowania

Dotacja          

Intensywność dofinansowania:
Do 95% kosztów kwalifikowanych dla gmin, w których co najmniej 10% powierzchni stanowi park narodowy;
Do 90% dla pozostałych podmiotów.

Sposób składania wniosków

Komplety dokumentów przyjmowane są w siedzibie Funduszu (ul. Rybaki Górne 8, 80-861 Gdańsk) oraz za pośrednictwem platformy ePUAP (przy zachowaniu ważnego podpisu elektronicznego).

Termin

Termin składania wniosków o dofinansowanie mija 30 listopada 2022 roku.

Kontakt

Najnowsze informacje

logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Zapisz się na newsletter!

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres email informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od promocja@wfos.gdansk.pl RODO

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.