od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Konkurs na zadania realizowane przez jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w roku 2019

Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP, zdj. WFOŚiGW w Gdańsku

Konkurs na zadania realizowane przez jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w roku 2019

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza Konkurs na zadania realizowane przez jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w roku 2019. Zgłoszenie konkursowe należy przesłać na adres Funduszu w formie pisemnego wniosku według wzoru o symbolu w-2019/maj wraz z załącznikami wymienionymi we wniosku. Wzór wniosku i załączników są do pobrania ze strony internetowej Funduszu w zakładce Fundusze krajowe: Nabór ogólny.

Wnioski należy składać w terminie do 24.06.2019 r .

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 01.07.2019 r.

Wyniki zostaną opublikowane w terminie do 05.07.2019 r.

Zgłoszenia przyjmowane są bezpośrednio w siedzibie Funduszu lub za pośrednictwem poczty pod adresem 80-861 Gdańsk, ul. Rybaki Górne 8.

Za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu kompletnego wniosku do Funduszu. Data stempla pocztowego może decydować o zachowaniu terminu pod warunkiem jednoczesnego przekazania w terminie wniosku za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej (szczegółowe informacje zakładka Konkursy).

 

Previous Pomorscy na statku!
logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.