od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Konkurs ogłoszony!

Konkurs na zadania z zakresu ochrony przyrody województwa pomorskiego

Konkurs ogłoszony!

Ruszył konkurs na zadania z zakresu ochrony przyrody województwa pomorskiego. Warto zgłaszać  działania, które wspierają bioróżnorodność i zrównoważone funkcjonowanie ekosystemów. A także pielęgnację pomników przyrody, utrzymanie i zachowanie zabytkowych parków oraz ogrodów.

W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe, Lasy Państwowe, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, parki narodowe.

Rezerwat przyrody Mętne - wykaszanie odnowień sosny, zdj. archiwum WFOŚiGW w Gdańsku

Ogłaszamy kolejną edycję konkursu na przedsięwzięcia z ochrony przyrody. To dla nas bardzo cenne i ważne projekty. Często jesteśmy jedyną instytucją, która dofinansowuje te zadania. Dzięki nam wiele działań jest w ogóle możliwych do realizacji. Od początku istnienia Funduszu, czyli prawie od 30 lat, na ochronę przyrody i edukację ekologiczną przeznaczyliśmy miliony złotych. Dzięki naszemu finansowemu wsparciu chroniona jest przyroda w rezerwatach, rodzime i zagrożone  gatunki roślin i zwierząt – tłumaczy Teresa Jakubowska – zastępca prezesa WFOŚiGW w Gdańsku.    

Wnioski na konkurs przyjmowane są do końca listopada 2022 roku.

Wyniki opublikowane zostaną do połowy marca 2023 roku.

Ogłoszenie o naborze wniosków - edycja 2023

Previous ZAPYTANIE OFERTOWE NR O.231.RPO.003.2022 Z DNIA 30.09.2022 R.
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Zapisz się na newsletter!

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres email informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od promocja@wfos.gdansk.pl RODO

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.