od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Konkursy rozstrzygnięte!

Warsztaty edukacyjne dla społeczności lokalnej w rezerwacie przyrody Białogóra; przy tablicy informacyjnej stoi grupa osób, słucha wykładowcy

Konkursy rozstrzygnięte!

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku rozstrzygnął dwa konkursy: na zadania z zakresu edukacji ekologicznej oraz ochrony przyrody województwa pomorskiego.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku rozstrzygnął dwa konkursy: na zadania z zakresu edukacji ekologicznej oraz ochrony przyrody województwa pomorskiego.

Oba konkursy organizowane są od lat i od lat cieszą się dużym zainteresowaniem. Dofinansowane zostały m.in. zadania związane z ochroną przyrody w pomorskich rezerwatach, usuwaniem obcego gatunku inwazyjnego jakim jest barszcz Sosnowskiego, czy rewitalizacją zabytkowych założeń parkowych.

W ramach konkursu na zadania z zakresu edukacji ekologicznej rozpatrywanych było 79 wniosków. Zgłoszone zostały działania upowszechniające wiedzę na temat ekologii, ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju oraz kształtowania postaw prośrodowiskowych. Wzięły w nim udział pomorskie media, organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe, parki narodowe i Lasy Państwowe, instytucje kultury itp.

Na konkurs z zakresu ochrony przyrody województwa pomorskiego wpłynęło 35 wniosków. Zgłoszone zostały projekty polegające m.in. na pielęgnacji starych drzew, zwłaszcza pomników przyrody, introdukcji lub przesiedleniu gatunku. W konkursie udział wzięły organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe, parki narodowe, lasy Państwowe, lokalne samorządy, instytuty badawcze, zarządcy parków.

Na oba konkursy wpłynęły projekty, które są kontynuacją wcześniej rozpoczętych działań, ale pojawiło się też kilka nowych pomysłów na warsztaty i kampanie edukacyjne. Mamy nadzieję, że wszystkie zadania będą kształtowały prośrodowiskowe postawy i zachowania związane z ochroną walorów przyrodniczych, a także chroniły najcenniejsze siedliska  – mówi Iwona Pabiś – Beszczyńska – kierownik Zespołu ds. Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej WFOŚiGW w Gdańsku.

Wyniki obu konkursów zamieszczone zostaną na stronie WFOŚiGW w Gdańsku do końca marca.

Previous Podziel się plażą!
logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres email informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od promocja@wfos.gdansk.pl RODO

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.