Przejdź do treści
x

Lista konkursów

Poniżej zmieszczona zastała lista zarchiwizowanych konkursów.

Jeżeli poszukujecie Państwo informacji jeszcze starszych zachęcamy do odwiedzenia archiwalnych wersji stron WFOŚ pod adresem: https://arch.wfos.gdansk.pl

KAWKA dla Pomorza – ograniczenie niskiej emisji (edycja 2015)

Konkurs na zadania realizowane przez państwowe jednostki budżetowe w roku 2017

KAWKA dla Pomorza – ograniczenie niskiej emisji (edycja 2014)

Konkurs na zadania z zakresu przygotowania dokumentacji dla projektów 2014-2020

Konkurs na zadania realizowane przez państwowe jednostki budżetowe w roku 2016

Konkursu na zadania z zakresu edukacji ekologicznej dla województwa pomorskiego (edycja 2016)

KAWKA dla Pomorza – ograniczenie niskiej emisji (edycja 2013)

Konkurs na zadania z zakresu ochrony przyrody województwa pomorskiego (edycja 2016)

Czyste powietrze Pomorza (edycja 2016)

Praktyczna Edukacja Ekologiczna Absolwentów (edycja 2016)

Konkurs na zadania z zakresu ochrony przyrody województwa pomorskiego (edycja 2017)

Konkurs na zadania z zakresu edukacji ekologicznej dla województwa pomorskiego (edycja 2017)

Konkurs na zadania realizowane przez państwowe jednostki budżetowe w roku 2018

Konkurs na imprezy popularno-naukowe z zakresu ochrony środowiska realizowane w ramach XIV Bałtyckiego Festiwalu Nauki

LED dla pomorskich szkół (styczeń 2017)

LED dla uczelni wyższych (styczeń 2017)

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2017)

Czyste powietrze Trójmiasta (edycja 2017)

Pomorskie wdrożenia (edycja 2017)

Pomorskie projekty badawczo-rozwojowe (edycja 2017)

Czyste powietrze Pomorza (edycja 2017)

Praktyczna Edukacja Ekologiczna Absolwentów (edycja 2017)