Przejdź do treści
x

FLOREK - wsparcie dla OSP (edycja 2020)

Informacja o rozstrzygnięciu

Informujemy, że rozstrzygnięty został nabór wniosków „FLOREK – wsparcie dla OSP” (edycja 2020) na doposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych (OSP) w sprzęt ratowniczo-gaśniczy w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

Wykaz wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania znajduje się w tabeli poniżej.

Logo i zasady znakowania WFOŚiGW w Gdańsku (https://wfos.gdansk.pl/o-funduszu/logo-zasady-znakowania)

Logo i zasady znakowania NFOŚiGW (http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/dla-mediow/logotypy/)


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza konkurs pod nazwą „FLOREK – wsparcie dla OSP” (edycja 2020).

Zgłoszenie konkursowe należy przesłać na adres Funduszu w formie pisemnego wniosku według wzoru o symbolu w-OSP/2020 wraz z załącznikami wymienionymi we wniosku.

Wnioski należy składać w terminie do 30.06.2020r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30.09.2020r.

Wyniki zostaną opublikowane w terminie do 02.10.2020r.

Zgłoszenia przyjmowane są bezpośrednio w siedzibie Funduszu lub za pośrednictwem poczty pod adresem 80-861 Gdańsk, ul. Rybaki Górne 8.

Za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu kompletnego wniosku do Funduszu. Data stempla pocztowego może decydować o zachowaniu terminu pod warunkiem jednoczesnego przekazania w terminie wniosku za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: fundusz@wfos.gdansk.pl