Przejdź do treści
x

FLOREK – wsparcie dla OSP (edycja 2021)

Informacja o rozstrzygnięciu

Rozstrzygnięty został konkurs "FLOREK - wsparcie dla OSP" (edycja 2021) na doposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych (OSP) w sprzęt ratowniczo - gaśniczy w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW "Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych".

Wykaz wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania znajduje się w tabeli poniżej. 

 

Opublikowano 22.06.2021.

 

Ogłoszenie o konkursie

 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza konkurs FLOREK – wsparcie dla OSP (edycja 2021).

Zgłoszenie konkursowe należy przesłać na adres Funduszu w formie pisemnego wniosku według wzoru o symbolu w-OSP/2021 wraz z załącznikami wymienionymi we wniosku.

Wnioski należy składać do 16.04.2021.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 25.06.2021.

Wyniki zostaną opublikowane do 30.06.2021.

Zgłoszenia przyjmowane są bezpośrednio w siedzibie Funduszu lub za pośrednictwem poczty pod adresem 80-861 Gdańsk, ul. Rybaki Górne 8.

Za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu kompletnego wniosku do Funduszu. Data stempla pocztowego może decydować o zachowaniu terminu pod warunkiem jednoczesnego przekazania w terminie wniosku za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: fundusz@wfos.gdansk.pl 

 

Opublikowano 02.03.2021