Przejdź do treści
x

Konkurs na zadania z zakresu edukacji ekologicznej dla województwa pomorskiego (edycja 2018)

Informacja o rozstrzygnięciu

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje, że rozstrzygnięty został konkurs na zadania z zakresu edukacji ekologicznej województwa pomorskiego (edycja 2018). Wykaz zadań, którym przyznano dofinansowanie znajduje się poniżej.

Ogłoszenie o naborze wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza nabór wniosków w ramach Konkursu na zadania z zakresu edukacji ekologicznej dla województwa pomorskiego (edycja2018)

Zgłoszenie konkursowe należy przesłać na adres Funduszu w formie pisemnego wniosku według wzoru o symbolu w/2017-czerwiec wraz z załącznikami wymienionymi we wniosku.

  • Wnioski należy składać w terminie do 31 października 2017r.
  • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 15 marca  2018r.
  • Wyniki zostaną opublikowane w terminie do 30 marca 2018r.

Zgodnie z obowiązującymi „Zasadami udzielania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku” za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu kompletnego wniosku do Funduszu.

Załącznik Rozmiar
Karta zadania 76.5 KB
Kryteria oceny 326.66 KB
Montaż finansowy 34.5 KB
Regulamin konkursu 225.99 KB
Wniosek w/2017 230.5 KB