Przejdź do treści
x

Konkurs na zadania z zakresu edukacji ekologicznej dla województwa pomorskiego (edycja 2020)

Ogłoszenie o naborze wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza konkurs pod nazwą „Konkursu na zadania z zakresu edukacji ekologicznej dla województwa pomorskiego (edycja 2020)”.


Zgłoszenie konkursowe należy przesłać na adres Funduszu w formie pisemnego wniosku o symbolu w/2019-maj wraz z wymienionymi załącznikami we wniosku. Formularz wniosku jest do pobrania w zakładce Fundusze Krajowe> Nabór ogólny.


• Wnioski należy składać w terminie do 29.11.2019 r.
• Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30.04.2020 r.
• Wyniki zostaną opublikowane w terminie do 15.05.2020 r.


Zgłoszenia przyjmowane są bezpośrednio w siedzibie Funduszu ul. Rybaki Górne 8, 80-861 Gdańsk lub za pośrednictwem poczty. Za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu kompletnego wniosku do Funduszu. Data stempla pocztowego może decydować o zachowaniu terminu, pod warunkiem jednoczesnego przekazania w wniosku terminie wskazanym w ogłoszeniu za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej.