Przejdź do treści
x

Konkurs na zadania z zakresu ochrony przyrody województwa pomorskiego (edycja 2018)

Informacja o rozstrzygnięciu

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje, że rozstrzygnięty został konkurs na zadania z zakresu ochrony przyrody województwa pomorskiego (edycja 2018). Wykaz zadań, którym przyznano dofinansowanie znajduje się poniżej.

Informacja:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne dla Wnioskodawców w ramach Konkursu na zadania z zakresu ochrony przyrody dla województwa pomorskiego (edycja 2018), które odbędzie się 26 września br. o godz. 11:00 w siedzibie Funduszu przy ul. Rybaki Górne 8.

Celem Konkursu jest wyłonienie zadań z zakresu ochrony przyrody i zrównoważonego funkcjonowania ekosystemów na obszarze województwa pomorskiego, które są zgodne z Programem Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 oraz Strategią Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na lata 2017-2020 z perspektywą do 2023 roku. Podczas spotkania zostaną przedstawione szczegółowe informacje dotyczące konkursu.

Ogłoszenie o naborze wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza Konkurs na zadania z zakresu ochrony przyrody województwa pomorskiego (edycja 2018)

Zgłoszenia konkursowe należy składać w formie pisemnego wniosku według wzoru o symbolu w/2017-czerwiec wraz z montażem finansowym i Kartą zadania stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu.

  • Wnioski należy składać w terminie do 30 listopada 2017r.
  • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 15 marca 2018r.
  • Wyniki zostaną opublikowane w terminie do 30 marca 2018r.

Zgłoszenia przyjmowane są bezpośrednio w siedzibie Funduszu lub za pośrednictwem poczty pod adresem 80-861 Gdańsk, ul. Rybaki Górne 8. Za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu kompletnego wniosku do Funduszu. Data stempla pocztowego może decydować o zachowaniu terminu pod warunkiem jednoczesnego przekazania wniosku w terminie za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej.