Przejdź do treści
x

Konkurs na zadania z zakresu ochrony przyrody województwa pomorskiego (edycja 2021)

Ogłoszenie o naborze wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza „Konkurs na zadania z zakresu ochrony przyrody województwa pomorskiego (edycja 2021)”.

 

Zgłoszenie konkursowe należy przesłać na adres Funduszu w formie pisemnego wniosku o symbolu w/2019-maj wraz z wymienionymi we wniosku załącznikami. Formularz wniosku jest do pobrania w zakładce Fundusze Krajowe> Nabór ogólny.

 

  • Wnioski należy składać w terminie do 30.11.2020
  • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 31.03.2021
  • Wyniki zostaną opublikowane w terminie do 15.04.2021

 

Zgłoszenia przyjmowane są bezpośrednio w siedzibie Funduszu lub za pośrednictwem poczty pod adresem: ul. Rybaki Górne 8, 80-861 Gdańsk. Za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu kompletnego wniosku do Funduszu. Data stempla pocztowego może decydować o zachowaniu terminu pod warunkiem jednoczesnego przekazania wniosku w terminie wskazanym w ogłoszeniu za pośrednictwem poczty elektronicznej.