Przejdź do treści
x

Konkursu na zadania z zakresu przygotowania dokumentacji dla projektów ubiegających się o dofinansowanie ze środków zagranicznych, w tym środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 – 2020

Ogłoszenie O Naborze Wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza aktualizację Konkursu na zadania z zakresu przygotowania dokumentacji dla projektów ubiegających się o dofinansowanie ze środków zagranicznych, w tym środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 – 2020

Zgłoszenie konkursowe należy przesłać na adres Funduszu w formie pisemnego wniosku według wzoru o symbolu w/2017-czerwiec wraz z załącznikami wymienionymi we wniosku. Wniosek należy pobrać z zakładki Fundusze Krajowe>Nabór ogólny.

Nabór wniosków ma charakter ciągły i będzie trwać nie dłużej niż do momentu wydania komunikatu o zamknięciu naboru.

Załącznik Rozmiar
Regulamin konkursu (opublikowano: 21.02.2018 r.) 238.17 KB