Przejdź do treści
x

Lokalne rozwiązania w gospodarce ściekowej na Pomorzu (nabór ciągły/aktualizacja styczeń 2018)

Informacja

Konkurs „Lokalne rozwiązania w gospodarce ściekowej na Pomorzu” zgodnie z treścią regulaminu adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego województwa pomorskiego i  ich związków lub podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego. Zadania dotyczące innych podmiotów, w tym osób fizycznych, mogą zostać zgłoszone za pośrednictwem jednostek samorządowych w ramach projektów kompleksowo rozwiązujących kwestie zagospodarowania ścieków na terenie gminy.

Ogłoszenie o naborze wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza aktualizację Konkursu „Lokalne rozwiązania w gospodarce ściekowej na Pomorzu”.

Zgłoszenie konkursowe należy przesłać na adres Funduszu w formie pisemnego wniosku według wzoru o symbolu w-LRS/2018 wraz z załącznikami wymienionymi we wniosku.

Nabór wniosków ma charakter ciągły i będzie trwać nie dłużej niż do momentu wydania komunikatu o zamknięciu naboru.