Przejdź do treści
x

Lista konkursów

Poniżej zmieszczona zastała aktualna lista konkursów, w ramach których nabór został rozstrzygnięty.

Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych

Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych

„Najlepsze działanie niskoemisyjne województwa pomorskiego 2018”

Konkurs na zadania z zakresu edukacji ekologicznej dla województwa pomorskiego (edycja 2018)

Konkurs na zadania z zakresu ochrony przyrody województwa pomorskiego (edycja 2018)

Konkurs na zadania realizowane przez państwowe jednostki budżetowe w roku 2019

„Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2018)

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2018)

„Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych”

„Usuwanie odpadów zawierających azbest – likwidacja skutków klęski żywiołowej”

"Ochrona rodzimych gatunków owadów zapylających" (edycja 2018)

Konkurs na zadania z zakresu edukacji ekologicznej dla województwa pomorskiego (edycja 2019)

Konkurs na zadania z zakresu ochrony przyrody województwa pomorskiego (edycja 2019)

Konkurs na zadania realizowane przez jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w roku 2019