Przejdź do treści
x

Lista konkursów

Poniżej zmieszczona zastała aktualna lista konkursów, w ramach których nabór został rozstrzygnięty.

"Ochrona rodzimych gatunków owadów zapylających" (edycja 2018)

Konkurs na zadania z zakresu edukacji ekologicznej dla województwa pomorskiego (edycja 2019)

Konkurs na zadania z zakresu ochrony przyrody województwa pomorskiego (edycja 2019)

Konkurs na zadania realizowane przez państwowe jednostki budżetowe w roku 2019

Konkurs na zadania z zakresu edukacji ekologicznej dla województwa pomorskiego (edycja 2018)

Konkurs na zadania z zakresu ochrony przyrody województwa pomorskiego (edycja 2018)

Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych

„Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2018)

„Najlepsze działanie niskoemisyjne województwa pomorskiego 2018”

„Usuwanie odpadów zawierających azbest – likwidacja skutków klęski żywiołowej”

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2018)

„Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych”