Przejdź do treści
x

Lista konkursów

Poniżej zmieszczona zastała aktualna lista konkursów, w ramach których nabór został rozstrzygnięty.

Konkurs na zadania realizowane przez jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w roku 2019

Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych

Konkurs na zadania realizowane przez państwowe jednostki budżetowe w roku 2019

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2019)

Konkurs na zadania z zakresu ochrony przyrody województwa pomorskiego (edycja 2020)

Konkurs na zadania z zakresu edukacji ekologicznej dla województwa pomorskiego (edycja 2020)