Przejdź do treści
x

Lista konkursów

Poniżej zmieszczona zastała aktualna lista konkursów, w ramach których nabór został rozstrzygnięty.

FLORIAN – wsparcie dla OSP

Konkurs na zadania realizowane przez państwowe jednostki budżetowe w roku 2019

Konkurs na zadania z zakresu edukacji ekologicznej województwa pomorskiego (edycja 2021)

Konkurs na zadania z zakresu ochrony przyrody województwa pomorskiego (edycja 2021)

FLOREK – wsparcie dla OSP (edycja 2021)

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2021)