Przejdź do treści
x

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2019)

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza konkursy pod nazwą: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2019)

 

Zgłoszenie konkursowe należy przesłać na adres Funduszu w formie pisemnego wniosku według wzoru wniosku w-azbest/2019 wraz z załącznikami wymienionymi we wniosku.

 

  • Wnioski należy składać w terminie do 31.07.2019 r.
  • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30.08.2019 r.
  • Wyniki zostaną opublikowane w terminie do 06.09.2019 r.

 

Zgłoszenia przyjmowane są bezpośrednio w siedzibie Funduszu lub za pośrednictwem poczty pod adresem 80-861 Gdańsk, ul. Rybaki Górne 8.

Za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu kompletnego wniosku do Funduszu. Data stempla pocztowego może decydować o zachowaniu terminu pod warunkiem jednoczesnego przekazania wniosku w terminie za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej.