Przejdź do treści
x

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2020)

Informacja o rozstrzygnięciu

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje, że rozstrzygnięty został konkurs „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2020)”. 

Druki dotyczące zawartych umów

Załącznik Rozmiar
Oświadczenie - str.1 23.69 KB
Oświadczenie - str. 2 72 KB
Rozliczenie 25.55 KB
Rozliczenie 76.5 KB

Ogłoszenie o naborze wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza konkursy pod nazwą: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2020).

Zgłoszenie konkursowe należy przesłać na adres Funduszu w formie pisemnego wniosku według wzoru wniosku w-azbest/2020 wraz z załącznikami wymienionymi we wniosku.

Wnioski należy składać w terminie do 15.06.2020 r.

  • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 24.07.2020 r.
  • Wyniki zostaną opublikowane w terminie do 31.07.2020 r.

 Zgłoszenia przyjmowane są bezpośrednio w siedzibie Funduszu lub za pośrednictwem poczty pod adresem 80-861 Gdańsk, ul. Rybaki Górne 8.

Za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu kompletnego wniosku do Funduszu. Data stempla pocztowego może decydować o zachowaniu terminu pod warunkiem jednoczesnego przekazania wniosku w terminie za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej.

W razie pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z Anną Grapatyn-Korzeniowską, adres email: anna.grapatyn-korzeniowska@wfos.gdansk.pl