od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Kultura w służbie ekologii

Kultura w służbie ekologii

Kultura w służbie ekologii

Rusza projekt „Ecological stories – działanie kultury w służbie ekologii w 2022 roku”. Realizowany  jest przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, przy naszym merytorycznym i finansowym wsparciu.

Rusza projekt „Ecological stories – działanie kultury w służbie ekologii w 2022 roku”. Realizowany  jest przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, przy naszym merytorycznym i finansowym wsparciu. Odbędzie się wiele wydarzeń edukacyjnych z zakresu historii i proekologicznych postaw.

Nadrzędną misją Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku jest opowiadanie o przyczynach, przebiegu i skutkach wojny. Placówka nie zapomina jednak o społecznej odpowiedzialności biznesu. Stąd pomysł na projekt „Ecological stories”, który ma poszerzać świadomość ekologiczną społeczeństwa.

Od 29 lat wspieramy realizację proekologicznych inwestycji. Prowadzimy wiele programów i konkursów. Łączy je jedno – troska o ludzi i środowisko. – „Ecological stories” to innowacyjny projekt, który ma na celu kształtowanie postaw prośrodowiskowych wśród dzieci i młodzieży. Łączy historię z ochroną przyrody. Edukacja przyrodnicza jest dla nas bardzo ważna. Wiemy, że ta prowadzona przez specjalistów przynosi wspaniałe efekty – informuje koordynator projektu Anna Żelazna z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 

We wtorek, 7 czerwca 2022, odbędzie się prelekcja prof. Łukasza Chrzanowskiego „Wpływ wojen i działań wojennych na środowisko przyrodnicze”. Spotkanie rozpocznie się o godz. 10:00 w Sali konferencyjnej Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Czy wojny mają wpływ na środowisko naturalne? Najważniejszą wartością jest życie ludzkie i podczas wszystkich konfliktów to właśnie losy ludzi są najważniejsze. Czas jednak przemija, następne pokolenia najczęściej zapominają, a przyroda zdaje się pochłaniać wszelkie wytwory ludzkiej działalności. Czy jednak tak jest naprawdę? Może uważnie obserwując środowisko odnajdziemy więcej śladów konfliktów niż byśmy się spodziewali? – pyta prof. Łukasz Chrzanowski, wykładowca Politechniki Poznańskiej.

Zapraszamy także na spacery historyczno – przyrodnicze po Westerplatte. Poprowadzi je edukator przyrodniczy Marzena Mruk – Wszałek. Opowie o ekosystemach półwyspu Westerplatte, zasadach bioróżnorodności, gatunkach rodzimych i inwazyjnych oraz skutkach antropopresji związanej z przemysłem i działaniami militarnymi na półwyspie.

W programie:

– rozpoznawanie szaty graficznej na podstawie liści, łodyg, owoców, kwiatostanów oraz kory;

– rozpoznawanie fauny;

– ciekawe doświadczenia przyrodnicze.

Spacery zorganizowane zostaną 8, 9, 22 i 23 czerwca o godz. 10:00 i 12:00 – dla dzieci ze szkół podstawowych. 18 czerwca o godz. 10:00 i 12:00 – dla rodzin.

Zapisy i regulamin spacerów na stronie Muzeum II Wojny Światowej.

Previous Czysta energia w moim domu
logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.