od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Lepsza jakość powietrza w Kartuzach

Lepsza jakość powietrza w Kartuzach

O 53 tony rocznie zmniejszyła się emisja dwutlenku węgla w Kartuzach. Miasto rozbudowało sieć ciepłowniczą, do której podłączone zostały budynki mieszkalne, Starostwa Powiatowego oraz Prokuratury Rejonowej. To kolejna inwestycja, dzięki której poprawia się jakość powietrza w mieście. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku udzielił ponad pół miliona pożyczki na realizację przedsięwzięcia.

Umowę podpisali Szymon Gajda – prezes WFOŚiGW w Gdańsku i Mariusz Dziura – prezes Zakładu Energetyki Cieplnej SPEC-PEC w Kartuzach. Budowa 322 m sieci ciepłowniczej, montaż 3 węzłów cieplnych – te inwestycje pozwoliły na podłączenie 3 budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej. Dzięki realizacji zadania, zamknięte zostały 3 stare lokalne kotłownie. Zmniejszyła się emisja szkodliwych substancji do atmosfery.

Od lat współpracujemy z kartuską ciepłownią. Zrealizowaliśmy już wiele projektów, dzięki którym poprawiła się jakość powietrza w mieście. Efekty naszej 16 – letniej kooperacji są olbrzymie. Emisja dwutlenku węgla zmniejszyła się o 354 ton, pyłów o 20 ton, tlenku węgla o 35 ton. To są realne korzyści dla mieszkańców i turystów, którzy licznie odwiedzają to piękne miastostwierdził prezes WFOŚiGW w Gdańsku Szymon Gajda.

Koszt zadania to 648 000 zł, pożyczka za środków WFOŚiGW w Gdańsku wyniosła 583 000 zł.

Ta inwestycja o bardzo dużym znaczeniu dla miasta. Umożliwi bowiem podłączenie kolejnych obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej. Pozyskanie środków finansowych w tak trudnym dla branży okresie jest jedynym sposobem na rozbudowę systemu ciepłowniczego i przyłączanie nowych odbiorców do scentralizowanego systemu ciepłowniczego miasta. Systemu, który jest efektywny i ma znikomy wpływ na jakość powietrza w mieście – tłumaczył prezes SPEC-PEC Mariusz Dziura.

To trzeci etap inwestycji, której celem jest rozwój infrastruktury ciepłowniczej w Kartuzach.

Rozwój miejskiej sieci ciepłowniczej jest istotnym elementem w walce z niską emisją. Umożliwia likwidację kopciuchów oraz wysłużonych zbiorczych źródeł ciepła. Tego rodzaju zadania, realizowane w centrum miasta, w gęstej zabudowie, z dotychczasowymi instalacjami są bardzo skomplikowane. O wiele bardziej niż podłączenie do sieci nowo wybudowanego osiedla – wyjaśnia Michał Leszczyński – koordynator w WFOŚiGW w Gdańsku.   

Władze Kartuz zapewniają, że planowany jest dalszy rozwój sieci ciepłowniczej w mieście.

Previous <strong>Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00100602/01/P z dnia 08.03.2023</strong>
logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.