od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

List intencyjny z KW PSP w Gdańsku

Sygnatariusze listu intencyjnego: prezes WFOŚiGW w Gdańsku Maciej Kazienko oraz nadbryg. Tomasz Komoszyński – pomorski komendant wojewódzki PSP; mężczyźni trzymają w rękach teczki z listem intencyjnym, za nimi stoi flaga narodowa

List intencyjny z KW PSP w Gdańsku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku podpisali list intencyjny w zakresie dalszej współpracy. Podpisy na dokumentach złożyli: Maciej Kazienko – prezes WFOŚiGW w Gdańsku oraz nadbryg. Tomasz Komoszyński – pomorski komendant wojewódzki PSP.

Sygnatariusze listu zadeklarowali wspólną działalność na rzecz przeciwdziałania poważnym awariom i klęskom żywiołowym oraz likwidacji ich skutków dla środowiska w województwie pomorskim.  Na ten cel WFOŚiGW w Gdańsku przeznaczy w tym roku 300 000 zł. Środki wykorzystane zostaną na zakup sprzętu dla jednostek pomorskiej Państwowej Straży Pożarnej. Dzięki lepszemu wyposażeniu, strażacy będą mogli szybciej reagować. A to z kolei przyczyni się do ograniczenia strat w środowisku powstałych w wyniku wypadków, awarii, katastrof czy klęsk żywiołowych.

Dofinansowanie przyznawane jest w ramach programów „Doposażenie Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku w sprzęt i wyposażenie do likwidacji zdarzeń chemiczno-ekologicznych” oraz „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”.

„Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” zainicjowany został kilka lat temu pomiędzy ministrem spraw wewnętrznych a ministrem środowiska w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska. Aktywnie uczestniczy w nim Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także od 2018 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. W ubiegłym roku dotacja wyniosła prawie 5 milionów zł. Dofinansowanie otrzymało 25 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa pomorskiego. Dotacje przeznaczone zostały na zakup nowoczesnych samochodów ratowniczo – gaśniczych. Zastąpiły one wysłużone i wyeksploatowane, często trzydziestoletnie, pojazdy. 

Nowy, specjalistyczny sprzęt gaśniczy wykorzystywany jest w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń. Przynosi też duże korzyści dla środowiska. Nowe wozy spełniają obowiązujące normy emisji spalin, co skutkuje mniejszą ilością szkodliwych substancji uwalnianych do atmosfery. Na mniejszą emisję toksycznych substancji ma też wpływ szybkie i sprawne przeprowadzenie akcji gaszenia pożarów. A to dzięki nowoczesnym pojazdom jest właśnie możliwe …

Previous Kolejne gminy w programie „Czyste Powietrze”
logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.