od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Miesiąc na złożenie wniosku w programie Moja Woda

Program Moja Woda

Miesiąc na złożenie wniosku w programie Moja Woda

Tylko do 10 czerwca można składać elektroniczne wnioski w ramach naboru programu Moja Woda edycja 2021. Dokumenty złożone dla nieruchomości z terenu województwa pomorskiego rozpatrują pracownicy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Program Moja Woda jest odpowiedzią na problem suszy w naszym kraju. Ma na celu ochronę zasobów wody poprzez retencję i zagospodarowanie wód opadowych oraz roztopowych. Właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych mogą uzyskać dotację do mikroinstalacji retencyjnych.

Nikogo nie trzeba chyba przekonywać, jak duży problem z wodą mamy nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Szybko zmniejszające się zasoby wody pitnej to olbrzymia troska nas wszystkich. Musimy działać i jednym z takich działań jest właśnie magazynowanie i wykorzystanie deszczówki. Przydomowa instalacja retencyjna jest rozwiązaniem, które warto zastosować na szeroką skalę – wyjaśnia Teresa Jakubowska, zastępca prezesa WFOŚiGW w Gdańsku.

W ramach tegorocznego naboru, do WFOŚiGW w Gdańsku wpłynęło już 1 160 wniosków na łączną kwotę dotacji 5,5 mln zł.

Zainteresowanie programem jest olbrzymie. Drugi nabór, podobnie jak pierwszy, cieszy się wielką popularnością wśród mieszkańców naszego regionu. To dla nas duża radość. Oznacza to bowiem, że rośnie społeczna świadomość na temat retencji wody. Beneficjenci chcą wykorzystywać deszczówkę i wiedzą jakie to ważne. Każdy nawet najmniejszy krok, przynosi summa summarum olbrzymie korzyści dla środowiska – tłumaczy Kamila Kujawska, koordynator programu Moja Woda w WFOŚiGW w Gdańsku.

Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artur Lorkowski stwierdził, że w drugim naborze dofinansowanie powinno pozwolić na budowę 20 000 instalacji przydomowej retencji w całej Polsce. Dzięki temu zaoszczędzony zostanie kolejny milion metrów sześciennych wody rocznie.

Do 10 czerwca wojewódzkie fundusze będą przyjmowały wnioski elektronicznie. Następnie będzie miesiąc na potwierdzenie tych wniosków przez złożenie aplikacji w formie papierowej. Zakładamy, że wnioski złożone w tych terminach wyczerpią dostępny budżet 100 mln zł i w ten sposób wszystkie poprawnie złożone wnioski zostaną sfinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zaznacza wiceprezes Artur Lorkowski.  

Po złożeniu wniosku przez Portal Beneficjenta, wnioskodawca zobowiązany jest również do wydrukowania dokumentu, podpisania go i dostarczenia wraz z załącznikami do WFOŚiGW w Gdańsku lub za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Wnioski w wersji papierowej będziemy przyjmować do 12 lipca 2021.

W programie można otrzymać dotację do 5 000 zł, ale nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych poniesionych po 1 czerwca 2020 roku. Dofinansowanie można uzyskać na zakup, montaż, budowę i uruchomienie instalacji pozwalających na zbieranie, retencjonowanie i wykorzystywanie wód opadowych oraz roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem. Dotacja przewidziana jest zarówno na zakup urządzeń zbierających wodę i przesyłających ją do zbiornika, jak i na sam zbiornik i instalację, które rozprowadzają zgromadzoną wodę po działce.

Wniosek do WFOŚiGW w Gdańsku należy złożyć przed zakończeniem realizacji przedsięwzięcia. Minimalna kwalifikowana kwota inwestycja to 2 000 zł. Minimalna sumaryczna pojemność zbiornika lub zbiorników to 2 metry sześcienne. Okres trwałości przedsięwzięcia wynosi 3 lata od daty jego zakończenia.  

 

Ogólne zasady programu zamieszczone zostały na stronie NFOŚiGW

Szczegóły naboru znajdują się tutaj.
 

Previous Jak poprawnie złożyć dokumenty do wypłaty dotacji w ramach programu Moja Woda?
logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.