od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Miliony na edukację ekologiczną

Miliony na edukację ekologiczną

Ruszył Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. Umożliwi realizację zadań edukacyjnych na niespotykaną dotąd skalę. Prowadzimy go wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

To ważny projekt. Zmieniać nawyki na prośrodowiskowe nie jest łatwo. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego to też trudne zadanie. Wysiłek włożony w edukację z pewnością się opłaca. Zyskujemy świat przyjazny ludziom i środowisku.

Dofinansowanie udzielane jest na edukacyjne działania i kampanie oraz sale i wiaty. Zakres przedsięwzięć jest obszerny. Od zrównoważonego rozwoju, przez ochronę środowiska i gospodarkę wodną oraz odnawialne źródła energii i efektywność energetyczną, po niskoemisyjny transport i mniejszą emisję szkodliwych substancji do atmosfery.

Program skierowany jest m.in. do jednostek samorządu terytorialnego, uczelni wyższych, organizacji pozarządowych, producentów audycji radiowych, parków narodowych i krajobrazowych, Lasów Państwowych, muzeów.

Dotacje na realizację zadania wynoszą do 90% kosztów kwalifikowanych. Gminy położone na terenie parków narodowych mogą liczyć na wyższy poziom dofinansowania. Maksymalna kwota dla jednego beneficjenta wynosi 150 000 zł.

Na Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej przeznaczonych zostało 56 mln zł w skali kraju. Realizowany będzie w latach 2022-2025.

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

Previous Ogłoszenie nr WFOŚ-110-I/(9/2022) z dnia 25 października 2022 r. 
logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.