od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Mokradła a dobrostan człowieka. 2 lutego przypada Światowy Dzień Mokradeł

Mokradła a dobrostan człowieka. 2 lutego przypada Światowy Dzień Mokradeł

Jak obszary podmokłe wpływają na różne aspekty ludzkiego życia? Jakie są powiązania pomiędzy mokradłami a dobrostanem człowieka? Jego zdrowiem, i to zarówno psychicznym jak i fizycznym? 

2 lutego przypada Światowy Dzień Mokradeł. W tym roku obchodzony jest pod hasłem: Mokradła a dobrostan człowieka. Ma on zwrócić uwagę na znaczenie obszarów wodno-błotnych na świecie i edukować w tym zakresie. 

Rezerwat przyrody Bagno Stawek zdj. archiwum WFOŚiGW w Gdańsku

Światowy Dzień Mokradeł obchodzony jest w rocznicę podpisania konwencji o obszarach wodno-błotnych. Konwencja Ramsarska to międzynarodowe porozumienie, które zostało podpisane 2 lutego 1971 roku w irańskim mieście Ramsar nad Morzem Kaspijskim. Dotychczas traktat ratyfikowały 172 państwa, w tym Polska. Sygnatariusze wyznaczyli 2 372 obszary wodno-błotne o międzynarodowym znaczeniu. Wśród nich jest 19 polskich terytoriów, w tym m.in. Ujście Wisły i Słowiński Park Narodowy.

O mokradłach

Do obszarów wodno-błotnych zalicza się błota, torfowiska, bagna, zbiorniki wodne (sztuczne i naturalne), słonawy oraz wody morskie, których głębokość podczas odpływu nie przekracza sześciu metrów.

Konwencja Ramsarska uznaje te tereny oraz żyjące w nich gatunki za światowe bogactwo. Ich strata byłaby niepowetowana.

Od XVIII wieku zniknęło ponad 80% wszystkich terenów podmokłych. Trend ten przyspiesza, ponieważ w stosunku do stanu obserwowanego w 1970 roku znów utracono co najmniej 35% terenów podmokłych. W wyniku zanikania terenów podmokłych 1/3 gatunków słodkowodnych i 25% wszystkich gatunków mokradłowych grozi wyginięcie – podaje Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Znaczną część mokradeł stanowią torfowiska. Na świecie zajmują one powierzchnię około 400 milionów ha. W Polsce 1,4 miliona ha, czyli 4% powierzchni kraju.

Torfowiska przechowują dwa razy więcej węgla niż wszystkie lasy na Ziemi, przyczyniając się do ograniczania efektu cieplarnianego.

Mokradła zapobiegają erozji i degradacji gleb. Torfowiska funkcjonują jak „nerki” krajobrazu lub mała oczyszczalnia ścieków – filtrując wodę z opadów atmosferycznych, wód powierzchniowych i podziemnych zatrzymują zanieczyszczenia.

Rezerwat przyrody Bagno Stawek zdj. archiwum WFOŚiGW w Gdańsku

Obszary wodno-błotne w województwie pomorskim

Województwo pomorskie jest regionem bogatym w jeziora, bagna i torfowiska. Wiele z nich zostało objętych różnymi formami ochrony. 

Obszar województwa pomorskiego wynosi 18 310 km2, z czego rezerwaty przyrody zajmują około 0,4% powierzchni, przy czym tylko 0,15% to rezerwaty torfowiskowe i wodne.

W powiecie bytowskim występuje największa w Polsce koncentracja torfowisk wysokich i przejściowych. Zajmują one 7 000 hektarów, co stanowi 6% zasobów krajowych.

Torfowiska występują również w powiatach chojnickim, człuchowskim, kartuskim, lęborskim, puckim, słupskim i wejherowskim.

Najstarszym rezerwatem, utworzonym w 1962 roku, chroniącym obszar torfowiska wysokiego jest Staniszewskie Błoto. Natomiast utworzony w tym samym roku rezerwat Bocheńskie Błoto chroni torfowiska przejściowe. Najmłodszym rezerwatem przyrody chroniącym  torfowisko zasilane wodami podziemnymi wypływającymi na powierzchnię jest utworzony w 2018 roku rezerwat Gogolewko. 

Wspólnie z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gdańsku realizowaliśmy projekt „Ochrona  bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza„. 

W jego ramach prowadzona była m.in. czynna ochrona torfowisk. Celem tych działań było przywrócenie odpowiednich warunków hydrologicznych. Zbudowane zostały zastawki, wykoszone łąki i mechowiska, usunięto drzewa i krzewy, które „zabierały” wodę z torfowisk. W rezerwatach przyrody „Dolina Kulawy”, „Bagno Stawek”, „Białogóra”, „Babnica” zamontowane zostały piezometry, czyli urządzenia do badania poziomu wód gruntowych. 

Previous 31 stycznia 2024 roku mija termin składania wniosków w programie Ciepłe Mieszkanie
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres email informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od promocja@wfos.gdansk.pl RODO

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.