od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 11.3. Gospodarka wodno-ściekowa RPO WP 2014 -2020

Logo programów regionalnych UE

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 11.3. Gospodarka wodno-ściekowa RPO WP 2014 -2020

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje że Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 11.3. Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Do konkursu przystąpić mogą:

1.   Jednostki  samorządu terytorialnego i ich jednostki  organizacyjne,

2.   Związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz spółki z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,

3.   Podmioty  wykonujące  zadania jednostek samorządu terytorialnego /związki komunalne,

4.   Jednostki administracji rządowej,

5.   Spółki wodne,

6.   Jednostki naukowe,

7.   Szkoły  wyższe.

 

Konkurs obejmuje:

1. budowę, rozbudowę sieci kanalizacji zbiorczych,

2. budowę, rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków,

3. tworzenie i rozbudowę systemów monitoringu i oceny jakości wód powierzchniowych i podziemnych,

4. budowę, rozbudowę infrastruktury zagospodarowania osadów ściekowych.

 

Termin składania wniosków:

Od 2 listopada 2017 r. do 24 listopada 2017 r. 

 

Konkurs powinien zostać rozstrzygnięty w marcu 2018 r.

Szczegółowe informacje o naborze oraz treść regulaminu  umieszczone są na stronie Urzędu Marszałkowskiego poświęconej programowi RPO WP 2014-2020.

Previous Uwaga gminy poszkodowane w 2017r w wyniku zjawisk o charakterze klęski żywiołowej
logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.