Przejdź do treści
x
Obraz
Program Czyste Powietrze

O PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE

Czyste Powietrze to rządowy program priorytetowy, którego celem jest ograniczenie emisji  szkodliwych substancji, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem w przestarzałych domowych kotłach.

Dla kogo?

Adresatami programu są:

 • właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

 • osoby, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania. UWAGA! Od 1 stycznia 2020 roku koszty zakupu i montażu źródła ciepła, przyłącza cieplnego, gazowego lub elektroenergetycznego w budynkach nowo budowanych nie są kwalifikowane.

Co obejmuje dofinansowanie?

Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy tj.:

 • węzeł cieplny,

 • pompa ciepła,

 • kocioł gazowy kondensacyjny,

 • kocioł olejowy,

 • ogrzewanie elektryczne,

 • kocioł na paliwo stałe spełniający określone wymagania.

Dofinansowanie można pozyskać również na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku oraz montaż odnawialnych źródeł energii OZE.

Dofinansowanie

Beneficjenci programu Czyste Powietrze mogą starać się o dofinansowanie w formie:

 • dotacji

 • pożyczki

 • dotacji i pożyczki

Wysokość dofinansowania jest zależna od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym oraz od możliwości skorzystania przez wnioskodawcę z ulgi termomodernizacyjnej. Jeżeli wnioskodawca ma możliwość otrzymania zwrotu z tytułu ulgi termomodernizacyjnej, dotacja w ramach programu udzielana jest w mniejszym wymiarze.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięć w budynkach jednorodzinnych z terenu województwa pomorskiego należy złożyć poprzez Portal Beneficjenta.

W niektórych pomorskich gminach utworzone zostały punkty konsultacyjne, w których urzędnicy pomagają wnioskodawcom poprawnie złożyć wniosek o dofinansowanie oraz skompletować wymagane załączniki. Lista gmin znajduje się tutaj.

Informacje i instrukcje dotyczące programu Czyste Powietrze

Informacje

A - Zanim złożysz wniosek

B - Program Priorytetowy Czyste Powietrze obowiązujący od 29.07.2019

C - Program Priorytetowy Czyste Powietrze obowiązujący do 28.07.2019

D - Jak policzyć dochód w programie Czyste Powietrze?

WFOŚiGW w Gdańsku zwraca uwagę, że dla wniosków składanych od 1 maja danego roku, należy przedłożyć deklarację podatkową (z uwzględnieniem jej korekt, jeśli dotyczy) lub zaświadczenie o uzyskanym dochodzie wystawione przez Urząd Skarbowy, za ostatni rok podatkowy, licząc od daty złożenia wniosku.

E - Materiały informacyjne i edukacyjne