Przejdź do treści
x

Kontakt

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie programem Czyste Powietrze, zachęcamy Państwa do kontaktu z Funduszem za pomocą poczty elektronicznej czystepowietrze@wfos.gdansk.pl

W celu umówienia spotkania i otrzymania pomocy przy wniosku o dofinansowanie prosimy o wypełnienie formularza w  TERMINARZU SPOTKAŃ lub o telefoniczną rezerwację terminu pod numerami infolinii Czyste Powietrze.

Przed spotkaniem w punkcie konsultacyjnym należy upewnić się, że posiadają Państwo wszystkie dane oraz załączniki wymagane do kompletnego wypełnienia wniosku o dofinansowanie. Lista sprawdzająca pomocna w weryfikacji znajduje się tutaj.

 

Kontakt e-mailowy:

czystepowietrze@wfos.gdansk.pl

Infolinia

58 743 18 20 lub 58 743 18 21 (czynna w poniedziałek, środę i piątek w godz. 10:00-14:00)

      

Godziny pracy punktu konsultacyjnego w siedzibie WFOŚiGW w Gdańsku (pomoc przy wypełnianiu wniosku o dofinansowanie):

poniedziałek w godzinach 10:00-18:00

czwartek w godzinach 8:00-15:00

 


W siedzibie WFOŚiGW w Gdańsku, od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 – 15:00, pełni dyżur ekspert w zakresie wypełniania wniosku o płatność. Na wizytę nie trzeba się wcześniej umawiać.

Beneficjent otrzyma formularz wniosku o płatność od WFOŚiGW w Gdańsku wraz z umową o dofinansowanie (dotyczy wniosków złożonych do 28 lipca 2019) lub wraz z pozytywną decyzją o przyznaniu dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze (dotyczy wniosków złożonych od 29 lipca 2019). Wnioskodawca wniosek o płatność w wersji papierowej wypełnia samodzielnie. Szczegółowa instrukcja wypełniania formularza znajduje się tutaj (dotyczy umów zawieranych od 17.07.2019) oraz tutaj (dotyczy umów zawieranych do 16.07.2019).  

Wypłata dofinansowania następuje po zrealizowaniu przez beneficjenta całości lub części zadań określonych we wniosku o dofinansowanie. 

Wypłata dofinansowania w kwocie, która zostanie obliczona w oparciu o faktycznie poniesione i zaakceptowane przez Fundusz koszty kwalifikowane, następuje po złożeniu do WFOŚiGW w Gdańsku poprawnie wypełnionego  wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami. Orientacyjny termin na wypłatę dofinansowania to 60 dni.

Informacje