Przejdź do treści
x

Co beneficjent powinien wiedzieć przed złożeniem wniosku?

Wszelkie czynności związane ze złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku są BEZPŁATNE.

Zapoznaj się z najważniejszymi informacjami o programie

Zanim złożysz wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, zapoznaj się z najważniejszymi dokumentami programu Czyste Powietrze oraz zasadami naboru wniosków o dofinansowanie:

  • Programem priorytetowym Czyste Powietrze
  • Formularzem wniosku o dofinansowanie i jego załącznikami
  • Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie
  • Regulaminem naboru wniosków
  • Wzorami umów dotacji i pożyczki
  • Zestawieniem rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik do umowy
  • Wzorem wniosku o płatność
  • Wzorem protokołu odbioru robót wykonawcy

Dokumenty te znajdują się na Portalu Beneficjenta.

Określ potrzeby swojego budynku

Przed przystąpieniem do programu, określ aktualny stan budynku pod kątem jego potrzeb. Informacje te są zawarte w audycie energetycznym (jeśli został wykonany), który należy załączyć do wniosku. Jeśli nie posiadasz audytu energetycznego, wykonaj uproszczoną analizę energetyczną budynku. W tym celu wypełnij formularz wniosku o dofinansowanie, zgodnie z przyjętą metodyką zawartą w Instrukcji wypełniania wniosku.

Wypełnij i złóż wniosek o dofinansowanie

Zanim rozpoczniesz wypełniać formularz wniosku o dofinansowanie, skompletuj wszelkie informacje i dokumenty niezbędne do złożenia wniosku w Portalu Beneficjenta. Możesz skorzystać z Listy sprawdzającej, która znajduje się tutaj. Upewnij się, że wszystkie informacje dotyczące domu (np. powierzchnia ścian i okien) są prawidłowe.

Pamiętaj, aby do wniosku załączyć wymagane dokumenty, w tym potwierdzające osiągnięte dochody tj. oryginały zaświadczeń z urzędu skarbowego potwierdzające dochód lub kopie deklaracji podatkowych wraz z Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO).

Informacje