od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Nowa część programu Czyste Powietrze – wsparcie nawet do 69 000 zł

Trzecia część programu Czyste Powietrze

Nowa część programu Czyste Powietrze – wsparcie nawet do 69 000 zł

Trzecia część Czystego Powietrza z najwyższym dofinansowaniem do 69 000 zł, a także zmiany dotychczasowego programu – to kolejne kroki milowe w walce ze smogiem.

Trzecia część programu Czyste Powietrze z najwyższym dofinansowaniem do 69 000 zł, a także zmiany dotychczasowego programu, żeby jeszcze łatwiej sięgać po dotacje – to kolejne kroki milowe w walce ze smogiem. Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa ogłosiła, że nowe zasady w Czystym Powietrzu zaczną obowiązywać od 25 stycznia 2022.

Nie przestajemy pracować nad nowymi rozwiązaniami w programie Czyste Powietrze. Zgodnie z obietnicami, z początkiem roku startujemy z nową częścią Czystego Powietrza dla najmniej zamożnych. Ale przed nami stoją też kolejne wyzwania: dostosowanie programu do korzystania ze środków unijnych, przegląd kosztów kwalifikowanych, choćby pod kątem położenia większego nacisku na termomodernizację, która skutecznie przekłada się na oszczędności w zakresie efektywności energetycznej. Niebawem szansę na wymianę „kopciucha” z dotacją będą mieli również mieszkańcy budynków wielorodzinnych, dla których przygotowujemy nowy program o zasięgu ogólnopolskim – powiedziała minister Anna Moskwa.

Staramy się modyfikować ofertę programu Czyste Powietrze: tak, by był on dostępny dla jak największej grupy osób. Wychodzimy naprzeciw najuboższym obywatelom, zdając sobie sprawę, że bardzo często to właśnie ich domostwa wymagają najpilniejszego wsparcia – zarówno pod względem źródła ciepła, jak i np. termomodernizacji – stwierdził pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. programu Czyste Powietrze Bartłomiej Orzeł.

 

Pierwszy etap od 25 stycznia

Obecnie w Czystym Powietrzu obowiązują dwie części programu. Pierwsza – czyli podstawowy poziom dofinansowania do 30 000 zł – dla osób z rocznym dochodem do 100 000 zł, oraz druga – podwyższony poziom dofinansowania do 37 000 zł – licząc przeciętny miesięczny dochód na osobę do 1 564 zł w gospodarstwie wieloosobowym i do 2 189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Wprowadzenie nowej (trzeciej) części programu Czyste Powietrze dla beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania podzielono na dwa etapy.

W pierwszej kolejności – już 25 stycznia 2022 – rozpocznie się nabór wniosków do trzeciej części programu, gdzie przewidziano nawet 69 000 zł maksymalnej dotacji przy 90% kosztów kwalifikowanych. Przeciętny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w tym przypadku wyniesie do 900 zł (gospodarstwa wieloosobowe) lub do 1 260 zł (gospodarstwa jednoosobowe). Ale alternatywą do dochodowego kryterium kwalifikowalności będzie też ustalone prawo do otrzymywania przez wnioskodawcę zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego. Liczbę transz rozliczeń i wypłat dotacji dla najwyższego poziomu dofinasowania zwiększono do pięciu (z trzech obowiązujących w pozostałych częściach). Najwyższy poziom dofinansowania nie będzie dostępny w ścieżce bankowej, czyli Kredycie Czyste Powietrze dostępnym w przypadku pierwszej i drugiej części programu.

Przy naborze dla trzeciej części programu obowiązywać będzie nowy załącznik (nr 2b „Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 3 Programu dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania”). Dokument ten oraz zmieniony program są dostępne tutaj (ścieżka przez bank) oraz tutaj (ścieżka przez WFOŚ). 

Rozwiązania dla osób o najniższych dochodach przewidziane na 2022 r. mają być rozszerzane. – Przymierzamy się do drugiego etapu prac, obejmującego między innymi prefinansowanie wydatków oraz pomoc wnioskodawcom w przygotowaniu, realizacji i rozliczeniu inwestycji – zapowiada wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Paweł Mirowski.

 

Proste zasady dla wszystkich

Wsłuchując się w postulaty zgłaszane przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, organizacje branżowe i pozarządowe, zmodyfikowaliśmy również niektóre zapisy we wszystkich częściach programu Czyste Powietrze i jego załącznikach – wyjaśnia wiceprezes NFOŚiGW Paweł Mirowski.

Najważniejsze ze zmian, które będą obowiązywać – tak jak trzecia część programu – już od 25 stycznia 2022 r., to m.in. uwzględnienie możliwości finansowania z Czystego Powietrza, gdy dofinansowanie łączy się z gminnymi programami parasolowymi, w których wnioskodawca nie staje się właścicielem kotła do zakończenia okresu trwałości, a także umożliwianie dłuższej realizacji projektu, gdy opóźnienie rozliczenia wynika z przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora.

Dodatkowo wśród istotnych zmian znalazły się: dopuszczenie kotłów dwupaliwowych zgazowujących drewno i spalających pellet drzewny, jako zgodnych z celami programu Czyste Powietrze oraz doprecyzowanie wymagań dla przewodów kominowych w przypadku kotłów na paliwo stałe, ze względów bezpieczeństwa.

 

Śląskie liderem

Dotychczas w programie Czyste Powietrze złożono ponad 384 000 wniosków na 6,45 mld zł dofinansowania, najwięcej w województwie śląskim.

 

Kroki milowe

Celem programu Czyste Powietrze – który nadzoruje Ministerstwo Klimatu i Środowiska, a wdraża  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z szesnastoma funduszami wojewódzkimi – jest rozwiązanie największego problemu dotyczącego smogu w Polsce, czyli doprowadzenie do wymiany starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, żeby efektywnie zarządzać energią. Na te działania przeznaczono 103 mld zł na lata 2018 – 2029. Nabór w programie Czyste Powietrze rozpoczął się 19 września 2018 r.

W maju 2020 r. program przeszedł reformę, która ułatwiła aplikowanie o dotacje. Wówczas – oprócz m.in. uproszczeń wniosku o dotację i skrócenia czasu rozpatrywania wniosków z 90 roboczych do 30 dni kalendarzowych – poszerzono też ścieżki wnioskowania o dotacje przez internet, na rządowym portalu gov.pl.

Następnie, w październiku 2020 r., wystartowała druga część programu z podwyższonym do 37 000 zł poziomem dofinansowania.

Z kolei w 2021 r. – w ramach programu Czyste Powietrze – nawiązano współpracę z ponad dwoma tysiącami gmin, m.in. dzięki ogłoszeniu dla JST zachęt o łącznej wartości ponad 100 mln zł.

Ponadto w minionym roku uruchomiono też ścieżkę bankową. Od 1.01.2022 r. wycofano możliwość dofinansowania zakupu i montażu kotłów węglowych.

Previous OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW DLA BENEFICJENTÓW UPRAWNIONYCH DO NAJWYŻSZEGO POZIOMU DOFINANSOWANIA W RAMACH CZĘŚCI 3 PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE” ORAZ O ZMIANIE PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE” W ZAKRESIE CZĘŚCI 1 I CZĘŚCI 2
logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.