od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Nowe, lepsze zasady w Stop Smog 2.0

Stop Smog

Nowe, lepsze zasady w Stop Smog 2.0

31 marca 2021 rusza druga odsłona programu Stop Smog. Program skierowany jest do osób ubogich energetycznie. Mogą one uzyskać dofinansowanie na wymianę lub likwidację źródeł ciepła oraz na przeprowadzenie termomodernizacji w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych. Program realizowany jest przez gminy, jednak stroną porozumienia w imieniu gmin może być także powiat lub związek międzygminny.

Pod koniec stycznia 2021 podpisywaliśmy porozumienie o współpracy Ministra Klimatu i Środowiska, NFOŚiGW oraz Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie współfinansowania przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów. A ogłoszony dziś nabór w programie „Stop Smog” to spełnienie kolejnej obietnicy, obok trwającego naboru w drugim rządowym programie antysmogowym „Czyste Powietrze”, o realnym wsparciu działań na rzecz poprawy jakości powietrza i przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu – mówi szef resortu klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

Wnioskodawcy w programie „Stop Smog” (gmina, związek międzygminny, powiat) mogą uzyskać do 70% dofinansowania kosztów inwestycji. Pozostałe 30% stanowi ich wkład własny. Dzięki temu mieszkańcy gmin mogą otrzymać w formie bezzwrotnej dotacji do 100% kosztów przedsięwzięcia. Średni koszt realizacji niskoemisyjnych inwestycji w jednym budynku, a w przypadku budynku o dwóch lokalach – w jednym lokalu, nie może przekroczyć 53 000 zł.

W programie mogą uczestniczyć wnioskodawcy, których nieruchomości położone są na obszarze, gdzie obowiązuje tzw. uchwała antysmogowa. W województwie pomorskim ten ważny dokument dotyczący walki ze smogiem wprowadzony został 28.10.2020 (więcej na ten temat znajduje się tutaj).

Ostatecznym beneficjentem Stop Smogu są osoby, których nie stać na wymianę pieca i ocieplenie domu. Program określa, że to ci, których przeciętny miesięczny dochód, na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym – wyjaśnia wiceprezes NFOŚiGW Paweł Mirowski.

Program „Stop Smog” ma być realizowany do 2024 roku. W tym roku do wykorzystania są 142 mln zł.

Na początku 2021 roku weszła w życie ustawa zmieniająca ustawę o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Wprowadza ona wiele zmian i ułatwień w dostępie do programu Stop Smog:

  • umożliwienie związkom międzygminnym i powiatom aplikowania do programu w roli koordynatora kilku gmin;
  • wydłużenie z 3 do 4 lat okresu realizacji porozumienia;
  • dopuszczenie możliwości realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych również w budynkach będących w zasobach mieszkaniowych gminy;
  • wyposażenie gmin w narzędzia umożliwiające weryfikację danych osób ubiegających się o udział w programie;
  • poprawę niektórych warunków udziału mieszkańców w programie;
  • rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych m.in. o instalacje OZE;
  • zniesienie obowiązku sporządzania przez samorządy gminne programów niskoemisyjnych;
  • zmniejszenie minimalnej liczby budynków jednorodzinnych umożliwiającej aplikowanie do programu (z 2% do 1% lub 20 budynków);
  • zmniejszenie z 50% na 30% wymaganej redukcji zapotrzebowania na ciepło grzewcze;
  • skrócenie z 10 do 5 lat okresu po zakończeniu porozumienia dla działań i zobowiązań gminy oraz beneficjenta.

 

Więcej informacji na temat programu Stop Smog znajduje się tutaj. Informacji udzielają również doradcy energetyczni WFOŚiGW w Gdańsku, email: doradzwo@wfos.gdansk.pl

Previous Kolejne pieniądze na oszczędzanie wody. Znów rusza program „Moja Woda”
logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.