od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Nowe siedziby Zaborskiego i Nadmorskiego Parku Krajobrazowego

Nowy budynek NPK powstały w ramach projektu

Nowe siedziby Zaborskiego i Nadmorskiego Parku Krajobrazowego

Słoneczne dni i jesienna odsłona przyrody stanowiły urokliwe tło dla otwarcia nowych siedzib Nadmorskiego i Zaborskiego Parku Krajobrazowego.

Słoneczne, ciepłe dni pierwszej połowy października i jesienna odsłona przyrody stanowiły urokliwe tło dla uroczystego otwarcia nowych siedzib Nadmorskiego i Zaborskiego Parku Krajobrazowego, powstałych w ramach projektu „Edukacja dla przyrody”.

Po zakończeniu remontów, intensywnej przebudowy i rozbudowy obu budynków edukacyjno – administracyjnych Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych – beneficjent i lider projektu – zyskał nowe i dobrze wyposażone przestrzenie swych oddziałów, które z pewnością dobrze wykorzysta.

Projekt „Edukacja dla przyrody” realizowany przez Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w ramach środków pochodzących z RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 i przy wsparciu finansowym WFOŚiGW w Gdańsku obejmuje, poza powyższymi inwestycjami, także przebudowę i rozbudowę siedziby Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku oraz Parku Krajobrazowego Dolina Słupi (w tym drugim miejscu powstaje sala edukacyjna z ekspozycją przyrodniczą). Wartość całego projektu przekracza 9 mln zł.

Dzięki realizacji projektu Parki Krajobrazowe zyskują możliwości rozwoju i poszerzenia oferty edukacyjnej, która cieszy się niesłabnącym powodzeniem wśród dzieci i młodzieży województwa pomorskiego.

Otwarciu nowej siedziby NPK towarzyszyła nie mniej ważna okazja: jubileusz 40-lecia działalności Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Życzymy załodze Parku i towarzyszącej mu Błękitnej Szkoły we Władysławowie dalszych sukcesów na niwie ochrony rodzimej przyrody i edukacji ekologicznej – angażującej coraz to nowe pokolenia. Wiemy, jak działania te są istotne dla zachowania różnorodności biologicznej i ochrony priorytetowych siedlisk leżących na terenie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Gratulujemy!

Previous Konkurs ” Ochrona rodzimych gatunków owadów zapylających” rozstrzygnięty!
logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.