od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Nowoczesna oczyszczalnia ścieków w Wykosowie

Komora napowietrzania oczyszczalni ścieków o budowie kontenerowej, w komorze zachodzą procesy biologiczne mające za cel oczyszczenie ścieków

Nowoczesna oczyszczalnia ścieków w Wykosowie

We wsi Wykosowo gmina Główczyce wybudowana została lokalna oczyszczalnia ścieków. Dofinansowanie na realizację projektu w ramach konkursu „Lokalne rozwiązania w gospodarce ściekowej na Pomorzu” udzielił WFOŚiGW w Gdańsku. 

Wykosowo to wieś położona w gminie Główczyce. Gmina leży w północno – zachodniej części województwa pomorskiego. Jest największą w powiecie słupskim, a szóstą co do wielkości w województwie pomorskim. Północna część gminy stanowi otulinę Słowińskiego Parku Narodowego. Atrakcją przyrodniczą gminy są Bagna Izbickie i Torfowiska Pobłockie. Przez Główczyce przebiegają szlaki turystyczne: rowerowe, piesze, kajakowe.

We wsi Wykosowo mieszka około 300 osób. Właśnie zakończyła się tu budowa lokalnej oczyszczalni ścieków. Przed rozpoczęciem inwestycji, budynki podłączone były do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, a ścieki zbierane do specjalnego osadnika. Po oczyszczeniu, odprowadzane były do rzeki Skórzynki.

Osadnik był mocno wyeksploatowany. Wybudowany prawie pół wieku temu i nie spełniał już swojej funkcji. Z każdym rokiem jego stan techniczny był coraz gorszy, istniało zagrożenie przedostania się nieoczyszczonych ścieków do wód.

Jedynym rozwiązaniem była budowa oczyszczalni ścieków. I taką decyzję podjęły władze gminy Główczyce. Dofinansowanie na realizację projektu w ramach konkursu „Lokalne rozwiązania w gospodarce ściekowej na Pomorzu” udzielił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 

Powstała mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków. Jej przepustowość to 270 RLM, w ciągu doby jest w stanie oczyścić średnio 40,5 m3 ścieków. Zastąpiła ona stary zbiornik. Oczyszczalnia została podłączona do istniejącej infrastruktury kanalizacyjnej. Wykorzystano w niej technologię pozwalająca na efektywne i energooszczędne oczyszczanie ścieków. Teraz oczyszczone ścieki odprowadzane są do rowu melioracyjnego, a stamtąd do rzeki Skórzynki.

Inwestycja, dzięki lepszemu oczyszczeniu ścieków, przyczyniła się do poprawy jakości wód powierzchniowych i podziemnych.

Koszt przedsięwzięcia wyniósł 382 500 zł. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku udzielił dotacji i pożyczki na realizację tego projektu.

To nie pierwsza inwestycja w gminie Główczyce w zakresie gospodarki wodno – ściekowej. Władze gminy od lat inwestują w nowe sieci kanalizacyjne i wodociągowe, oczyszczalnie ścieków.

Previous KONKURS NA NAJLEPSZE DZIAŁANIE NISKOEMISYJNE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 2018
logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.