od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Nowy program „Ekopracownia – zielone serce szkoły”

Nowy program „Ekopracownia – zielone serce szkoły”

Wkrótce szkoły z województwa pomorskiego będą mogły skorzystać z programu „Ekopracownia – zielone serce szkoły”, w ramach którego otrzymają dofinasowanie na rozwój infrastruktury edukacyjnej. Dzięki temu wsparciu uczniowie zyskają przyjazne miejsca do nauki i rozwijania zainteresowań z zakresu przedmiotów przyrodniczych.

Projekt budowy nowoczesnych ekopracowni w szkołach, realizowany przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, ma na celu kształtowanie postaw proekologicznych oraz zwiększenie świadomości ekologicznej młodego pokolenia w zakresie: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Nowoczesna edukacja ekologiczna powinna wzmacniać naturalną ciekawość świata. Stwarzać okazję do poznawania i przeżywania, obserwowania oraz działania. Wierzymy, że nauka w nowoczesnych ekopracowniach przyczyni się do wzrostu zainteresowania przyrodą, a dla wielu uczniów okaże się też wstępem do realizacji ambitnych inicjatyw podejmowanych w trosce o klimat i środowiskotłumaczy minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.
W najbliższych dniach WFOŚiGW w Gdańsku ogłosi termin konkursu dla województwa pomorskiego. Regulamin naboru oraz formularze wniosków o dofinansowanie zostaną umieszczone na stronie internetowej Funduszu.
Edukacja to system kształcenia, nabywania postaw, umiejętności i wiedzy. Zależy nam na profesjonalnej edukacji ekologicznej w naszym województwie. Takiej, która budzi ciekawość, skłania do refleksji i zmiany nawyków. Szczególnie ważne jest aby na poziomie szkolnym rozwijać w młodzieży poczucie odpowiedzialnego gospodarowania zasobami naturalnymi. Nabór na ekoPracownie to kolejny krok w procesie, który realizujemy w ramach 30-lecia Funduszutłumaczy Szymon Gajda prezes WFOŚiGW w Gdańsku
Na terenie każdego powiatu powstaną co najmniej dwie pracownie szkolne: przyrodnicza oraz dotycząca odnawialnych źródeł energii. Program ma charakter ogólnopolski.
Previous Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00164571/01 z dnia 2023-04-04
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.