od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Nowy sprzęt dla pomorskich straży ochotniczych

Samochód ratowniczo-gaśniczy zdj. archiwum WFOŚiGW w Gdańsku

Nowy sprzęt dla pomorskich straży ochotniczych

WFOŚiGW w Gdańsku dofinansuje pomorskie OSP i WOPR. Straż będzie mogła kupić specjalistyczny sprzęt, ratujący życie i ułatwiający przeprowadzanie akcji w najtrudniejszych warunkach.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku dofinansuje pomorskie OSP i WOPR. Straż będzie mogła kupić specjalistyczny sprzęt, ratujący życie i ułatwiający przeprowadzanie akcji w najtrudniejszych warunkach.

Gdański WFOŚiGW ogłosił nabory wniosków na dwie inicjatywy – Florian i Florek. Mają wspomóc pomorskie Ochotnicze Straże Pożarne oraz Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Wozy z Floriana

Florian to inicjatywa, w ramach której pomorskie Ochotnicze Straże Pożarne oraz Wodne Ochotnicze Pogotowia Ratunkowe mogą otrzymać fundusze na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego.

W ramach tego naboru chcemy dofinansować nawet 50% kosztów zakupu wozów strażackich oraz specjalistycznego sprzętu pływającego – wyjaśnia Marcin Osowski, prezes WFOŚiGW w Gdańsku.  Program skierowany jest do jednostek uzupełniających sieć Państwowej Straży Pożarnej, zatem bez stałego finansowania budżetowego. Inicjatywa Funduszu pozwala w szybszym tempie unowocześniać niezbędny sprzęt, co wpływa na jakość służby i podnosi bezpieczeństwo mieszkańców Pomorza.

Na to działanie wojewódzki i narodowy fundusz przeznaczyły ponad 4,5 mln zł.

W 2018 i 2019 roku dotacje na zakup specjalistycznych pojazdów dla OSP i sprzętu specjalistycznego dla WOPR wyniosły łącznie niemal 11 mln zł. Pomorskie jednostki OSP zakupiły samochody ratowniczo-gaśnicze o wartości prawie 40 mln zł. WOPR zostały wyposażone w specjalistyczny sprzęt ratownictwa wodnego za niemal 1,2 mln zł.

Wyposażenie z Florka

W ramach konkursu Florek Ochotnicze Straże Pożarne mogą ubiegać się o dotację na zakup sprzętu, wyposażenia i środków ochrony indywidualnej, czyli m.in. hełmów, kombinezonów, megafonów, syren czy pomp. Są to wszelkiego rodzaju przyrządy wykorzystywane podczas prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń.

W 2019 roku dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Gdańsku otrzymały 63 pomorskie OSP. W tym roku w inicjatywę włączył się również Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Do obu projektów można aplikować do końca czerwca 2020 roku. Wnioski należy składać w siedzibie WFOŚiGW przy ul. Rybaki Górne 8 w Gdańsku. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej www.wfos.gdansk.pl w zakładce „Konkursy”: FLORIAN – wsparcie dla OSP i WOPR oraz FLOREK – wsparcie dla OSP.

WFOŚiGW na ich realizację udzieli dotacji ze środków własnych oraz udostępnionych przez NFOŚiGW w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”.

Previous W trosce o groszek wielkoprzylistkowy
logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.