od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

O alejach przydrożnych

Aleje przydrożne województwa pomorskiego zdj. archiwum Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa w Kwidzynie

O alejach przydrożnych

Zakończyła się rewitalizacja cennych przyrodniczo alei przydrożnych w gminie Bytów. Prace dofinansowane zostały ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Aleje są niezwykle cennym elementem przyrody i krajobrazu. Bardzo często tworzą je stare drzewa, które pamiętają stu, a nawet dwustuletnią historię. Latem ich cień daje ochłodę, zimą chronią przed wiatrem i śnieżnymi zaspami. Choć te najcenniejsze przyrodniczo drzewa stanowią jedną z wizytówek naszego kraju i województwa, to są zagrożone zniszczeniem, a wraz z nimi całe bogactwo gatunków zależnych od starych drzew, np. jeden z największych europejskich chrząszczy – pachnica dębowa, a także nietoperze, ptaki, porosty. Zdarza się, że podczas remontów dróg zniszczone zostają korzenie, które dostarczają wodę i sole mineralne. Często też drzewa nie są prawidłowo pielęgnowane, usuwane są całe konary. A jaki jest rezultat tych działań? Zbyt mało liści i tym samym za mało pokarmu wytworzonego w trakcie fotosyntezy. Pokarmu, który odżywia drzewo, w tym korzenie. Tego jednak nie widać, zatem wydaje się, że wszystko jest w porządku. Dopiero po kilku latach drzewo usycha, ale mało kto kojarzy to z obcięciem konarów czy zabetonowaniem korzeni. Dlatego tak ważne jest, aby wszelkie prace prowadzone były przez wyspecjalizowane firmy – mówi Iwona Beszczyńska – kierownik Zespołu ds. Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej WFOŚiGW w Gdańsku. Wiele osób także uważa, że drzewa stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nie lada wyzwaniem dla zarządców dróg oraz władz gminnych jest zatem zachowanie alei w krajobrazie, jako cennych siedlisk i korytarzy ekologicznych – dodaje Iwona Beszczyńska.

Musiały się z tym zmierzyć władze gminy Bytów. Nasi mieszkańcy doceniają walory kulturowe gminy. I o ile zabytki są dumą bytowian, to założenia zieleni im towarzyszące postrzegane są jako przeszkody, źródło uciążliwości i potencjalne zagrożenie. Poprzez realizację prac w ramach projektu, promocję i nagłośnienie zadań, pokazujemy mieszkańcom, że Bytów to nie tylko zabytkowe budynki, ale także równie cenna zieleń, która kiedyś była pięknym i przemyślanym założeniem. Aleje z hamulca w rozwoju działalności stają się atutem i ozdobą dróg dojazdowych, a także miejscem spacerów amatorów historii i przyrody – wyjaśnia Piotr Gliszczyński z Urzędu Miejskiego w Bytowie.

W gminie Bytów przez kilka miesięcy prowadzona była pielęgnacja alei przydrożnych oraz drzew. Wykonane zostały cięcia korygujące korony drzew, usunięto uszkodzone, nadłamane oraz suche gałęzie. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Gdańsku w ramach konkursu na zadania z zakresu ochrony przyrody województwa pomorskiego. Dzięki dotacji z WFOŚiGW w Gdańsku możliwa była kompleksowa pielęgnacja cennych przyrodniczo alei przydrożnych, środki własne gminy nie pozwoliłyby na pielęgnację drzew w tak szerokim zakresie – dodaje Piotr Gliszczyński.

Koszt realizacji projektu wyniósł około 30 000 zł, WFOŚiGW w Gdańsku udzielił 23 800 zł dofinansowania.

WFOŚiGW w Gdańsku finansowo wsparł także kampanię „Drogi do Natury” realizowaną przez Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa w Kwidzynie. Celem projektu była promocja zadrzewień jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych. W 66 gminach województwa pomorskiego przeprowadzone zostały regionalne akcje promocyjne, organizowane były konferencje, szkolenia i wizyty studyjne dla lokalnych społeczności. Przygotowaliśmy wiele spotkań o charakterze edukacyjnym i animacyjnym, których zadaniem było poszerzenie świadomości społecznej na temat zadrzewień, szczególnie alei przydrożnych w krajobrazie. Zgromadziły one wielu uczestników, w tym zarządców dróg, samorządowców, naukowców, przedsiębiorców, pracowników instytucji ochrony przyrody i ochrony zabytków – wyjaśnia Ewa Romanow – Pękal – prezes Eko-Inicjatywy.

Kampania realizowana była w ramach programu LIFE+ Unii Europejskiej, ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz WFOŚiGW w Gdańsku. Na stronie www.aleje.org.pl zamieszczone zostały odpowiedzi na najbardziej kluczowe pytania: Dlaczego warto sadzić drzewa? Dlaczego aleje? Jak prowadzić remonty w pobliżu drzew? Jak żyje drzewo?  Opublikowanych zostało również wiele innych cennych informacji, dlatego warto tam zaglądać.

Previous Zostań w domu i … uszyj z firanki woreczek na zakupy
logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.