Zamówienia publiczne

Poniżej zamieszczona jest lista ogłoszeń związanych z zamówieniami publicznymi udzielanymi przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Informujemy, że zamówienia związane z realizacją przez Fundusz projektów dofinansowanych ze środków unijnych zamieszczane są również w Bazie konkurencyjności - www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

ZałącznikWielkośćData
PDF icon Plan zamówień w 2017 r.279.65 KB29-12-2016

Lista ogłoszeń związanych z zamówieniami

Dotyczy: Wykonanie projektu graficznego tablic edukacyjnych dla wybranych rezerwatów przyrody województwa pomorskiego
Dotyczy: Dostawa fabrycznie nowego tabletu przemysłowego wraz z oprogramowaniem i akcesoriami
Dotyczy: Dostawa 4 fabrycznie nowych notebooków wraz z oprogramowaniem i akcesoriami
Dotyczy: Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych
Dotyczy: Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu termowizji w budownictwie oraz badania szczelności budynków
Dotyczy: Przygotowanie projektu graficznego oraz publikacja artykułu sponsorowanego w dzienniku o zasięgu regionalnym w województwie pomorskim
Dotyczy: Świadczenie usług doradztwa mediowego dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z ramach projektu pn. „Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zrównoważonego rozwoju Pomorza”.
Dotyczy: Sukcesywna dostawa paliw płynnych (etyliny oraz oleju napędowego) w systemie sprzedaży gotówkowej
Dotyczy: Dostawa 4 fabrycznie nowych notebooków wraz z oprogramowaniem i akcesoriami
Dotyczy: Sukcesywna dostawa paliw płynnych (etyliny oraz oleju napędowego) w systemie sprzedaży gotówkowej
Dotyczy: Przygotowanie projektu graficznego oraz publikacja artykułu sponsorowanego w dzienniku o zasięgu regionalnym w województwie pomorskim
Dotyczy: Świadczenie usług ochrony osób i mienia w budynku przy ul. Rybaki Górne 8 w Gdańsku oraz ochrony terenu wokół budynku.
Dotyczy: Wykonanie projektu graficznego, skład oraz druk folderów wraz z dostarczeniem ich do siedziby Zamawiającego.
Dotyczy: Przygotowanie projektu graficznego oraz publikacja artykułu sponsorowanego w dzienniku o zasięgu regionalnym