Zamówienia publiczne

Poniżej zamieszczona jest lista ogłoszeń związanych z zamówieniami publicznymi udzielanymi przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Informujemy, że zamówienia związane z realizacją przez Fundusz projektów dofinansowanych ze środków unijnych zamieszczane są również w Bazie konkurencyjności - www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

ZałącznikWielkośćData
PDF icon Plan zamówień w 2017 r.279.65 KB29-12-2016

Lista ogłoszeń związanych z zamówieniami

Dotyczy: Przygotowanie projektu graficznego oraz publikacja artykułu sponsorowanego w dzienniku o zasięgu regionalnym w województwie pomorskim
Dotyczy: Świadczenie usług eksperckich, polegających na nadzorze merytorycznym nad realizacją działań z zakresu ochrony populacji cennych gatunków roślin w rezerwatach przyrody na terenach leśnych, w ramach projektu „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza”
Dotyczy: Dostarczenie do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku materiałów promocyjnych
Dotyczy: Dostarczenie do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku materiałów promocyjnych
Dotyczy: Organizacja i prowadzenie warsztatów terenowych w ramach projektu „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza” dotyczących prowadzonej czynnej ochrony w rezerwacie Biała Góra
Dotyczy: Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia warsztatowego z zakresu instalacji fotowoltaicznej
Dotyczy: Świadczenie usługi polegającej na przesadzeniu (metaplantacji) groszku wielkoprzylistkowego (Lathyrus pisiformis), w ramach projektu „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza”
Dotyczy: Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zrównoważonego rozwoju Pomorza
Dotyczy: Wykonanie i montaż małej infrastruktury w punkcie przeznaczonym dla turystów
Dotyczy: Wykonanie i montaż małej infrastruktury w punkcie przeznaczonym dla turystów
Dotyczy: Dostawa modułowego systemu wystawienniczego
Dotyczy: Wykonanie projektu graficznego tablic edukacyjnych dla wybranych rezerwatów przyrody województwa pomorskiego
Dotyczy: Dostawa fabrycznie nowego tabletu przemysłowego wraz z oprogramowaniem i akcesoriami
Dotyczy: Dostawa 4 fabrycznie nowych notebooków wraz z oprogramowaniem i akcesoriami
Dotyczy: Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych