Przejdź do treści
x

Zgłaszanie nadużyć

Polityka przeciwdziałania nadużyciom w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

W Funduszu funkcjonuje jednolity sposób zgłaszania nadużyć. Informacje o nadużyciach należy zgłaszać do Oficera ds. Zgodności na wskazane poniżej adresy:

email: zgloszenia@wfos.gdansk.pl

lub

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Oficer ds. Zgodności

80-861 Gdańsk, ul. Rybaki Górne 8

(z dopiskiem: „do rąk własnych”)

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • dane personalne osoby zgłaszającej,
  • dane kontaktowe (tel., e-mail lub adres korespondencyjny),
  • dane personalne osoby, której dotyczy zgłoszenie,
  • opis nadużycia (opis zdarzenia, z uwzględnieniem osób istotnych dla jego zaistnienia, wskazanie czasu i miejsca, potencjalnych świadków).

Przekazane do Funduszu zgłoszenie może być anonimowe.