od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

O nas

Dla ludzi i środowiska od 30 lat

Jesteśmy doświadczonym zespołem, który troszczy się o środowisko w województwie pomorskim. Realizujemy wiele programów i konkursów. Część z nich prowadzona jest od lat, część jest całkiem nowa. Łączy je jedno – troska o ludzi i środowisko.

Dzięki naszemu merytorycznemu i finansowemu wsparciu zmienia się województwo pomorskie. Znika azbest, likwidowane są stare i nieefektywne kotły, a zamiast nich pojawiają się nowoczesne, spełniające najwyższe wymagania źródła ciepła. Coraz więcej osób inwestuje w odnawialne źródła energii. Powstają mikroinstalacje retencyjne. Ogromne zmiany następują w gospodarce wodno – ściekowej. Do pomorskich jednostek OSP trafia nowy, profesjonalny sprzęt.

Z pasją szkolimy i edukujemy. Kształtujemy prośrodowiskowe postawy. Organizujemy spotkania, bierzemy udział w konferencjach. Dla nas praca w Funduszu to misja – działamy dla ludzi i środowiska. Korzyści z takich działań są olbrzymie. Zyskujemy powietrze wolne od smogu, czyste wody, zadbane tereny zielone, zmniejsza się ilość odpadów trafiających na wysypiska.

Sami dajemy dobry przykład. Bierzemy udział w akcjach sprzątania plaż i lasów, sadzimy drzewa, zostawiamy samochody w garażu i podróżujemy autobusami, kolejkami, rowerami i hulajnogami. Wymieniamy się książkami. Już dawno pożegnaliśmy się z plastikiem.

Cały czas się rozwijamy i stawiamy na pomysły, które wcześniej nie były prowadzone. Realizujemy podcasty „Bardziej zieloni”. Zapraszamy ciekawych gości i rozmawiamy na interesujące tematy! Działa nasz kanał na YouTubie. Sami produkujemy filmy i spoty informacyjne. Założyliśmy też wolontariat pracowniczy. Zależy nam, aby coraz więcej naszych pracowników aktywnie włączało się we wszelkie działania podejmowane z myślą o środowisku. Szukamy ciekawych pomysłów na zielone inwestycje w ramach konsultacji społecznych.

Zachęcamy, aby obserwować nasze działania w mediach społecznościowych i na stronie internetowej. Zapraszamy też do uczestnictwa we wszelkich naszych inicjatywach! Kontakt: fundusz@wfos.gdansk.pl, promocja@wfos.gdansk.pl

Poznaj naszą historię

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku powstał w 1993 roku.
26 lipca uchwałę w sprawie przyjęcia statutu nowo powstałej instytucji podpisał
pierwszy przewodniczący Rady Nadzorczej Maciej Płażyński

Otwarcie kąpielisk w Gdyni, Sopocie i Gdańsku

“Program ochrony wód Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej” - inwestycje na trójmiejskich potokach spływających do morza ze wzgórz morenowych. Dzięki budowie kolektorów przesyłowych wyprowadzających wody potokowe w głąb Zatoki Gdańskiej, kąpieliska znów się zaludniły. Sukces był możliwy dzięki wspólnemu wysiłkowi lokalnych samorządów, władz wojewódzkich i pracowników Funduszu.

1 stycznia 1999

Nowe województwo

Rozpoczęliśmy działalność na terenie nowo utworzonego województwa pomorskiego. Naszą działalnością objęliśmy byłe województwo gdańskie, prawie całe województwo słupskie, cztery powiaty byłego województwa elbląskiego i trzy gminy powiatu chojnickiego, które dotychczas leżały w granicach województwa pomorskiego. Na terenie byłego województwa słupskiego zaczęło działać biuro zamiejscowe WFOŚiGW w Gdańsku.

15 kwietnia 2003

WFOŚiGW w Gdańsku w Unii Europejskiej

Podpisaliśmy porozumienie z NFOŚiGW w sprawie przejęcia części zadań związanych z przygotowaniem przedsięwzięć do dofinansowania z Funduszu Spójności. W latach 2003 – 2006 pełniliśmy rolę instytucji pośredniczącej III stopnia. Do naszych zadań należało m.in. wyszukiwanie w województwie pomorskim przedsięwzięć, których inicjatorzy mogli ubiegać się o środki unijne oraz udzielanie merytorycznego wsparcia potencjalnym beneficjentom.

25 czerwca 2007

Program Infrastruktura i Środowisko w województwie pomorskim

Podpisaliśmy porozumienie z Ministerstwem Środowiska w sprawie realizacji Programu Infrastruktura i Środowisko w województwie pomorskim. W latach 2007-2013 pełniliśmy rolę instytucji wdrażającej dla projektów o wartości poniżej 25 mln euro. Podpisywaliśmy umowy na dofinansowanie projektów, monitorowaliśmy realizację inwestycji w regionie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi oraz ochrony brzegów morskich. Wybudowano i zmodernizowano 500 km sieci kanalizacji sanitarnej, 150 km sieci wodociągowej, 18 km kanalizacji deszczowej, 15 oczyszczalni ścieków i 14 stacji uzdatniania wody. Do sieci kanalizacyjnej podłączone zostały gospodarstwa domowe, w których mieszkały 62 000 osób, a do sieci wodociągowej budynki zamieszkałe przez 5 500 Pomorzan. POIiŚ to także umocnienie ponad 10 km brzegów morskich, m.in.. w Helu, na Westerplatte, w Ustce, Rowach i Łebie.

2015

Zespół Doradców Energetycznych

Eksperci w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii. Ze wsparcia doradców korzystają samorządy gminne, wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe, osoby fizyczne oraz przedsiębiorstwa. Pomoc jest bezpłatna. Doradcy pomagają w planowaniu i wdrażaniu przyjaznych środowisku inwestycji, proponują dostępne na rynku źródła finansowania, prowadzą szkolenia oraz działania informacyjno-edukacyjne, pomagają w przygotowaniu dokumentacji oraz weryfikacji i wdrażaniu planów gospodarki niskoemeisyjnej.

1 stycznia 2015

Nowa identyfikacja wizualna

Jesteśmy Funduszem, którego działalność w dużej mierze kształtuje nadmorskie położenie. Województwo pomorskie jest jednym z regionów Polski o największej liczbie jezior. Jeziora mają kluczowe znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej, jakości życia oraz rozwoju gospodarczego. Często stanowią ostoję rzadkich lub ginących gatunków flory i fauny. Przez nasz region przepływają duże rzeki: Wisła, Wda, Brda, Wierzyca, Motława, Nogat, Łeba. W naszym firmowym znaku nie mogło zatem zabraknąć wody.

31 marca 2016

Siedziba przy ul. Rybaki Górne 8

Przyjęliśmy pierwszych gości. Rybaki Górne 8 od tamtej pory to nasz nowy adres. Budynek promuje odnawialne źródła energii. Zielony dach, instalacje fotowoltaiczne, obiekt otwarty na wodę i tereny zielone, energooszczędny - przy budowie wykorzystane zostały najnowsze rozwiązania niskoemisyjne oraz przyjazne środowisku.

wrzesień 2018

Ruszył program Czyste Powietrze

Poszliśmy na wojnę ze smogiem. Celem programu jest poprawa efektywności energetycznej jednorodzinnych domów mieszkalnych. Możliwe to jest dzięki gruntownej termomodernizacji budynków oraz wymianie źródeł ciepła na nowoczesne. Program będzie realizowany do 2029 roku i w całej Polsce pochłonie 103 mld zł.

ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.