Przejdź do treści
x

Ogłoszenie nr WFOŚ-110-I/(3/2021) z dnia 4 marca 2021r.

Stanowisko
Nabór kandydatów na stanowisko Referenta w Dziale Programów Regionalnych


Treść ogłoszenia
Tekst

Główny obszar działania:  obsługa merytoryczno-formalna wniosków i umów o dofinansowanie, w tym w szczególności realizowanych w ramach Programu Moja Woda

Załączniki