Przejdź do treści
x

Ogłoszenie nr WFOŚ-110-I/(4/2021) z dnia 4 marca 2021r.

Stanowisko
Nabór kandydatów na stanowiska Referentów/Starszych Referentów w Dziale Programów Regionalnych


Treść ogłoszenia
Tekst

Główny obszar działania: obsługa merytoryczno-formalna wniosków i umów o dofinansowanie, w tym w szczególności realizowanych w obszarze ochrony powietrza, odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej

Załączniki