od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Ogłoszenie o zmianie programu priorytetowego Czyste Powietrze

Logo Programu Czyste Powietrze: biały domek na niebieskim tle, napis: czyste powietrze zdrowy wybór

Ogłoszenie o zmianie programu priorytetowego Czyste Powietrze

Nowa odsłona programu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje, że od 15.05.2020 nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony w oparciu o:

 • zmienioną wersję programu priorytetowego Czyste Powietrze;
 • nowy wzór formularza wniosku o dofinansowanie;
 • nowy regulamin naboru wniosków.

 

Wnioski o dofinansowanie złożone przed 15.05.2020 będą rozpatrywane i realizowane na warunkach dotychczasowego programu, a także z zastosowaniem wzorów formularzy w brzmieniu obowiązującym na dzień złożenia wniosku. Jeżeli Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie przed 15.05.2020, ale nie zawarł umowy o dofinansowanie, może wycofać wniosek i złożyć go ponownie na zmienionych warunkach programu, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów dotyczących terminu rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia wskazanych w zmienionej wersji programu.

 

Dla kogo i od kiedy dofinansowanie?

15.05.2020 zostanie uruchomiony nabór wniosków dla Beneficjentów kwalifikujących się do Części 1 programu (podstawowy poziom dofinansowania).

Nabór dla Beneficjentów kwalifikujących się do Części 2 programu (podwyższony poziom dofinansowania) będzie się odbywał na podstawie odrębnego ogłoszenia. Do uruchomienia Części 2 programu niezbędne są zmiany legislacyjne umożliwiające gminom wydawanie zaświadczeń o dochodach.

 

Gdzie składać wnioski?

Wnioski o dofinansowanie należy składać do:

 • WFOŚiGW w Gdańsku;
 • lub za pośrednictwem gmin, które zawarły porozumienia w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji programu z WFOŚiGW w Gdańsku. Lista gmin znajduje się tutaj.

 

Wnioski o dofinansowanie można składać:

 • poprzez aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej WFOŚiGW w Gdańsku;
 • poprzez serwis gov.pl (usługa ta będzie aktywowana na przełomie maja i czerwca 2020).

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu.

 

Rozpoczęte i zakończone przedsięwzięcia

Od 15.05.2020 wprowadzona zostaje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż 15.05.2020.

Zmieniona wersja programu umożliwia także dofinansowanie przedsięwzięć zakończonych pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż 15.05.2020.

Obecna zmiana programu jest efektem prowadzonych od kilku miesięcy konsultacji, ustaleń i analiz dotychczasowego wdrażania programu. Wynika z potrzeby przyspieszenia tempa realizacji programu pozwalającego na wymianę trzech milionów nieefektywnych źródeł ciepła na niskoemisyjne w okresie jego obowiązywania.

 

Najważniejsze zmiany w programie:

 • uproszczenie i skrócenie procesu aplikacyjnego w ramach programu;
 • zmiana i uproszczenie kryteriów dochodowych, rezygnacja z powiązania intensywności dofinansowania z siedmioma grupami dochodowymi;
 • wprowadzenie dwóch grup dochodowych:

        – dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania;

        – dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

 •  uproszczony wniosek o dotację, bazujący tam gdzie to możliwe na oświadczeniach Wnioskodawcy;
 • możliwość składania wniosków online w serwisie gov.pl;
 • skrócony czas rozpatrywania wniosków o dofinansowanie – z 90 do 30 dni;
 • integracja z programem „Mój Prąd” przez możliwość uzyskania dotacji na montaż instalacji fotowoltaicznej, bez konieczności składania dwóch osobnych wniosków;
 • poziom dotacji powiązany jest z efektem ekologicznym – bonus za niskoemisyjność i odnawialność;
 • dotacje na realizację zadań związanych z ociepleniem budynku oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej dla tych, którzy wymienili już źródło ciepła;
 • włączenie w kolejnym etapie w realizację programu sektora bankowego, który będzie źródłem finansowania uzupełniającego i pomostowego;
 • wzmocnienie współpracy z gminami;
 • wyłączenie z dofinansowania przedsięwzięć w nowo budowanych budynkach;
 • docelowo stworzenie platformy internetowej z informacjami na temat kwalifikujących się urządzeń, materiałów i usług (w tym charakterystyk technicznych), które będą finansowane w ramach programu.
Previous Startuje cykl webinariów Akademia Czystego Powietrza
logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.