od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM FINANSOWANIA SŁUŻB RATOWNICZYCH

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM FINANSOWANIA SŁUŻB RATOWNICZYCH

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM FINANSOWANIA SŁUŻB RATOWNICZYCH

WFOŚiGW w Gdańsku ogłasza nabór ciągły wniosków na zakup sprzętu ratowniczego w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza nabór ciągły wniosków na zakup sprzętu ratowniczego w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”. Nabór skierowany jest do podmiotów (z wykluczeniem państwowych jednostek budżetowych) z terenu województwa pomorskiego, znajdujących się na liście, o której mowa w Porozumieniu w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska z dnia 30.10.2015 r., zawartego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Ochrony Środowiska.

Formą dofinansowania jest dotacja w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Zgłoszenie konkursowe należy dostarczyć w terminie od 15 czerwca 2018 r. do 31 lipca 2018 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Kwota alokacji do dofinansowania w formie dotacji wynosi 5.311.000,00 zł, w tym:

  • NFOŚiGW – 4.611.000,00 zł
  • WFOŚiGW – 700.000,00 zł.

Zgłoszenia konkursowe należy składać w formie pisemnego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami według wzoru o symbolu w/2018-marzec. Wzór wniosku i załączników są do pobrania ze strony internetowej Funduszu (wfos.gdansk.pl) w zakładce Fundusze krajowe: Nabór ogólny.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji konkursu publikowane będą na stronie Funduszu w dedykowanej zakładce w dziale Konkursy: „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych”

Previous I Pomorski Piknik Energetyczny za nami!
logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.