od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

Bele słomy na polu po zakończonych żniwach

Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

WFOŚiGW w Gdańsku informuje o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.

 

Wstrzymanie wypłat dofinansowania wniosków złożonych w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku  informuje, że 13 listopada 2019 r. wykorzystany został limit dostępnej pomocy de minimis w rolnictwie w wysokości 259 932 125 euro. W związku z powyższym, wypłata środków w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” została wstrzymana.

Wnioski w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji gleb poprzez ich wapnowanie” przyjmowane i rozpatrywane są na dotychczasowych zasadach przez Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze.

Wnioski przekazane przez OSChR do WFOŚiGW Gdańsku, którym nie zostało przyznane  dofinansowanie do 13 listopada br. zostaną rozpatrzone po przyznaniu nowego limitu dostępnej pomocy de minimis w rolnictwie w roku 2020.

O przyznaniu nowego limitu dostępnej pomocy de minimis w rolnictwie i kontynuacji wypłat poinformujemy na naszej stronie internetowej www.wfos.gdansk.pl w zakładce „Program regeneracji środowiskowej gleb”.

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje o naborze wniosków na dofinansowanie zadań w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.

Wnioski przyjmowane są od 1 sierpnia 2019 roku w Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej w Gdańsku, ul. Na Stoku 48.

W ramach programu, dofinansowanie działań regeneracyjnych dla danej działki skierowane jest do rolników posiadających gospodarstwa rolne o powierzchni do 75 ha (pH gleby poniżej lub równe 5,5).

Dofinansowanie udzielane jest, w ramach pomocy de minimis, na realizację przedsięwzięć skutkujących poprawą jakości środowiska, co zostanie potwierdzone opinią Okręgowej Stacji Chemiczno–Rolniczej.

Badanie odczynu gleby należy wykonać raz na 4 lata, a próbkę pobiera się z powierzchni nie większej niż 4 ha. Na podstawie badania odczynu gleby dla gleb o pH poniżej lub równemu 5,5, Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza wyda opinię (zalecenie) nawozowe. Dofinansowanie działań regeneracyjnych dla danej działki ewidencyjnej udzielone jest nie częściej niż raz na cztery lata.
 

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Gdańsku wprowadziła specjalną cenę na badanie odczynu pH gleb dla potrzeb programu wapnowania i wynosi 8,01 zł (brutto) za badanie 1 próbki. Cena opracowania Zalecanej Dawki Wapna to bez zmian 2,13 zł (brutto) dla 1 próbki.

Wysokość dotacji do zakupu wapna zależy od wielkości gospodarstwa.

 

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi odpowiednio:

  • do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni nieprzekraczającej 25 ha użytków rolnych,
  • do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 25 ha, ale nieprzekraczającej 50 ha użytków rolnych,
  • do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 50 ha, ale nieprzekraczającej 75 ha użytków rolnych.

 

Do kosztów kwalifikowanych zaliczają się koszty zakupu:

  • wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji 
    o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 1229),
  • środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów, z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania.

 Okres kwalifikowalności kosztów: od 01.06.2019 do 31.10.2023.

 

Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się na stronie Krajowej Stacji Chemiczno – Rolniczej w Warszawie.

 

Wnioski w Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej w Gdańsku ul. Na Stoku 48, 80 – 874 Gdańsku przyjmowane są od 1 sierpnia 2019 roku.

Wnioski można składać osobiście lub wysłać pocztą.

Próbki przyjmowane są w pokoju nr 318, na III piętrze.

Godziny przyjmowania wniosków:

Poniedziałek – piątek godz. 08:00 – 14:30 (11:00 – 11:20 przerwa)

Kontakt: 503 – 748 – 506, 58 302 – 38 – 15, 58 302 – 54 – 88 wew. 23 i 25

W okolicach Biskupiej Górki prowadzone są prace drogowe, mogą pojawić się trudności komunikacyjne. Mapa dojazdu

 

UWAGA! Wnioski można składać w sekretariatach Okręgowych Stacji Chemiczno – Rolniczych w całym kraju, w zależności od lokalizacji gruntów objętych wapnowaniem.

 

Previous UWAGA! Zmiany w programie Czyste Powietrze
logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres email informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od promocja@wfos.gdansk.pl RODO

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.