od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Sala Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, na krzesłach siedzą uczestnicy spotkania, słuchają wykładu

Opłaty za korzystanie ze środowiska

W siedzibie WFOŚiGW w Gdańsku odbyło się spotkanie informacyjne na temat wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska.

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność związaną – nawet w niewielkim stopniu – z ingerencją w środowisko zobowiązani są do wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska. Obowiązek ten dotyczy również jednostek organizacyjnych, czyli fundacji, stowarzyszeń.

W siedzibie WFOŚiGW w Gdańsku odbyło się na ten temat spotkanie informacyjne. W szkoleniu udział wzięli przedstawiciele firm zobowiązanych do wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska. A wszelkich informacji udzielali pracownicy Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Gości przywitała zastępca prezesa WFOŚiGW w Gdańsku Teresa Jakubowska. Musimy wspólnie uszczelnić system opłat za korzystanie ze środowiska dla naszego wspólnego dobra. Ważne jest, aby znaleźć możliwość efektywnego egzekwowania opłat. Konferencję tę organizujemy wspólnie z Urzędem Marszałkowskim, Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska. Zapraszam do zadawania pytań i dyskusji – zachęcała Teresa Jakubowska.

O tym kto jest zobowiązany do wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska, w jaki sposób są one naliczane i o najczęściej popełnianych błędach poinformowały przedstawicielki pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego – Karolina Wołowska i Magdalena Tarkowska. Termin wnoszenia opłat za obecny rok mija 31 marca 2019.

Tadeusz Styn – zastępca dyrektora Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego przedstawił obowiązki wynikające z funkcjonowania rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

Radosław Rzepecki – zastępca Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska – przedstawił nowe zadania Inspekcji Ochrony Środowiska. Od 1 stycznia 2019 roku Inspekcja funkcjonować będzie w systemie całodobowym. W kontrolach prowadzonych przez pracowników WIOŚ wykorzystywany będzie dron. W kontrowersyjnych sprawach wspomagać będą ich biegli. O 31 osób wzrośnie liczba inspektorów i w sumie liczyć będzie 60 osób, pracujących na trzy zmiany. Środki z mandatów i kar administracyjnych przeznaczone zostaną na działania związane z ochroną środowiska. Idziemy do przodu, będzie dynamicznie – podsumował swoje wystąpienie Radosław Rzepecki.

Ewelina Kaatz-Drzeżdżon z WFOŚiGW w Gdańsku przedstawiła zadania, których realizacja jest możliwa dzięki opłatom za korzystanie ze środowiska. Przedsięwzięcia w ochronę środowiska są ważne, bo inwestujemy w siebie, w nasze zdrowie i przyszłość – stwierdziła. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku udziela pożyczek i dotacji, a także dopłat do oprocentowania kredytów. Dofinansowuje projekty związane ze zmianami klimatu, ochroną wód i gospodarką wodną, ochroną powietrza, gospodarką o obiegu zamkniętym, w tym gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi oraz ochroną różnorodności biologicznej. Inwestycje w ochronę środowiska nie są tak spektakularne jak budowa dróg czy mostów. Często zlokalizowane są na obrzeżach miast i wsi, ludzie szybko się do nich przyzwyczajają i szybko zapominają. A ich wartość – dla ludzi i środowiska – jest olbrzymia – tłumaczyła Ewelina Kaatz -Drzeżdżon.

Opłaty za korzystanie ze środowiska wnoszone są na rachunek Urzędu Marszałkowskiego. Stanowią przychody Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz dochody powiatów i gmin. Opłatom podlega wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (np. emisja spalin samochodów, kotłów i pieców o określonej mocy), wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi, składowanie odpadów, pobór wód z ujęć własnych na potrzeby prowadzonej działalności.

Previous Piecodoradcy edukują. Pilotażowa akcja w Gdyni
logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.