od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Osady ściekowe. I co dalej?

Na zdjęciu widać salę, uczestnicy spotkania siedzą na krzesłach, słuchają prelekcji

Osady ściekowe. I co dalej?

Pracownicy WFOŚiGW w Gdańsku oraz Gdańskiej Fundacji Wody odwiedzili oczyszczalnie ścieków funkcjonujące na terenie województwa pomorskiego, poświęcając najwięcej uwagi problemom związanym z osadami ściekowymi.

Osady – to problem, z którym boryka się prawie każda oczyszczalnia ścieków województwa pomorskiego. Po oczyszczeniu ścieków pozostaje osad, który trzeba odpowiednio zagospodarować. I tu rodzi się problem.   

Pracownicy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Gdańskiej Fundacji Wody odwiedzili oczyszczalnie ścieków funkcjonujące na terenie województwa pomorskiego, poświęcając najwięcej uwagi problemom związanym z osadami ściekowymi. Zwrócili uwagę na ilość powstałego osadu, przeanalizowali procesy związane z pierwotną przeróbką oraz ich ostatecznym zagospodarowaniem. Eksperci uznali, że w większości przypadków gospodarka osadowa jest nieefektywna i nie prowadzi do prawidłowego zagospodarowania osadów ściekowych. Zebrane  informacje o metodach zagospodarowania osadów na terenie oczyszczalni województwa pomorskiego były podstawą do sformułowania rekomendacji odnośnie budowy lub rozbudowy instalacji do stabilizacji i dalszej przeróbki osadów ściekowych. Nadrzędnym celem tych działań jest całkowite zaniechanie składowania nieprzetworzonych osadów ściekowych oraz finalne zagospodarowanie osadów. Opracowaliśmy wspólnie koncepcję planu gospodarki komunalnymi osadami ściekowymi. Powstały raporty powiatowe, a na ich bazie – raporty wojewódzkie. Zasugerowano w nich możliwe warianty właściwego, finalnego zagospodarowania osadów powstających na oczyszczalniach – tłumaczy Wiesław Butajło – ekspert w WFOŚiGW w Gdańsku.

I tak narodził się pomysł organizacji spotkań w poszczególnych powiatach, na których zaprezentowano możliwe do wdrożenia rozwiązania gospodarki osadowej.

Cykl spotkań, który odbył się w 4 powiatach województwa pomorskiego dofinansowany został ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Wzięło w nich udział 60 osób odpowiedzialnych za gospodarkę ściekową w poszczególnych gminach danego powiatu. Spotkania prowadzone były przez liderów powiatowych biorących udział w projekcie „Plan gospodarki komunalnymi osadami ściekowymi dla województwa pomorskiego”, czyli ekspertów realizujących projekt, ankieterów powiatowi i osoby opracowujące dokument końcowy.

Podczas spotkań toczyły się dyskusje pomiędzy operatorami oczyszczalni ścieków i osobami odpowiedzialnymi za inwestycje w gminach i powiatach. Uczestnicy omówili wspólne regionalne działania w zakresie gospodarki osadowej, odnieśli się do wniosków wynikających z raportów powiatowych. Rezultatem tych rozmów jest bardziej świadomy wybór efektywnych rozwiązań oraz lepsze zarządzanie obiektami gospodarki ściekowej – wyjaśnia Wiesław Butajło. W najbliższych latach oczyszczalnie ścieków zostaną zmodernizowane, wprowadzonych na nich zostanie szereg technicznych zmian. Obiekty powinny być eksploatowane przez dobrze przygotowaną i wyedukowaną kadrę. Konieczne są dalsze inwestycje i programy finansowe. A spotkania powiatowe powinny być kontynuowane – podsumowuje Alicja Loch – Dzido z Gdańskiej Fundacji Wody.

Previous Fundusz w Gdańsku gospodarzem ogólnopolskiego spotkania Zarządów NFOŚiGW i wfośigw oraz doradców energetycznych
logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.